Nu går slaget om roaming in i nästa fas

Vem vill inte kunna mobilsurfa under utlandssemestern utan att oroa sig för kostnaderna? Frågan om roaming delar Nord- och Sydeuropa och ställer principer om avtalsfrihet och marknadslösningar på sin spets. Efter att ha stått på EU:s dagordningar i 10 år lägger EU-kommissionen den 15 juni förslag som ska leda till att roamingavgifterna försvinner. EU-representationens telekomexpert My Bergdahl förklarar problematiken.

My Bergdahl
- Prisnivåer mellan operatörer och vad det kostar att producera digital kapacitet i olika regioner och vid olika tider på året är exempel på frågor som kommer att diskuteras. Det handlar också om hur allt detta rimmar med den övergripande frågan om en gemensam digital marknad. Det blir spännande att se vad som kommer ut av debatten, säger My Bergdahl, telekområd vid Sveriges EU-representation. Foto: EU-representationen/Anna Lund

Slut på roamingavgifter sommaren 2017

I den överenskommelse som nåtts mellan Europaparlamentet och EU:s medlemsstater så ska det från och med juni 2017 i normalfallet inte tas ut några roamingavgifter av konsumenterna när de använder sina mobiler på semestrar i andra medlemsstater. Förutsättningen är att priserna som operatörerna får ta ut av varandra sänks. Det är det som EU-kommissionen lägger förslag om nu.

- Det är den allmänna uppfattningen är att det från och med sommaren 2017 inte kommer att vara dyrare att surfa utomlands än hemma. Och efter den turbulens vi har haft på det här området är nog alla måna om att leverera och undvika en svekdebatt, säger My Bergdahl vid Sveriges EU-representation.

Bakgrunden till förslaget är en gemensam uppfattning inom EU om behovet av en inre digital marknad för varor och tjänster.

Flera EU-regleringar har steg för steg dämpat priserna som tas ut av slutkunderna för såväl sms och röstsamtal som att surfa men vägvalet att lagstifta är naturligtvis inte problemfritt.

- Att reglera på det här sättet strider egentligen mot principer om avtalsfrihet och den fria marknaden men successivt har stödet växt för själva tanken om att det finns någon form av tak för hur höga priserna får vara, resonerar My Bergdahl.

Men EU-beslut på området har inte bara handlat om att reglera priserna utan också om att försöka skapa en fungerande konkurrensutsatt marknad. Under 2013 var strategin att alternativa operatörer specialiserade på roamingtjänster skulle släppas in på marknaden.

De alternativa operatörerna fick egentligen aldrig chansen för redan innan detta trädde i kraft kom EU-kommissionen med ett nytt förslag som gick ut på att de etablerade operatörerna skulle förmås att inte ta ut avgifter av varandra, förklarar My Bergdahl.

- Flera operatörer hade redan börjat anpassa sina nät. Förslaget blev därför mycket kritiserat. Men detta sammanföll med valet till Europaparlamentet 2014 och det föll sig naturligt för politikerna att göra politik av det, säger My Bergdahl.

Kampanjslogan "Roam like at home" hördes i valkampanerna till Europaparlamentet. Resultatet blev en majoritet i parlamentet som ansåg att avgifter för roaming inom EU skulle tas bort.

När EU-kommissionens förslag kommer den 15 juni är det bråttom. Senast i höst måste beslutet vara fattat för att det ska kunna träda i kraft nästa sommar och operatörerna hinna reglera kostnaderna mellan sig.

Roaming – en klassisk nord-sydkonflikt

Hur operatörerna ska täcka sina kostnader och få en rimlig avkastning är en både stor och öppen fråga. Debatten kommer delvis att handla om prissättning mellan operatörer och prisnivåernas effekter.

- Den klassiska nord-sydkonflikten är tydlig i roamingfrågan, påpekar My Bergdahl.

Mest att tjäna på att avgifterna försvinner har de som reser. Det gör nordbor och gärna till Sydeuropa. De surfar mycket på telefonen till låga kostnader, har god betalningsförmåga och tillgång till mobilnät med hög kapacitet i sina hemländer.

- Sydeuropéer surfar däremot mindre på mobiltelefonen, de har generellt sett mindre betalningsförmåga, tar säsongsvis emot semestrande nordbor som vill använda ett nät som är anpassat för en lägre efterfrågan, säger My Bergdahl.

Med utgångspunkten att det i normalfallet inte ska vara dyrare att surfa utomlands än hemma är möjligheten att få kostnadstäckning i det nya systemet en angelägen fråga för Sydeuropa.

Det är än så länge oklart hur länder som har ett neutralt in- och utflöde av resenärer kommer att ställa sig.

- Men man kan fundera på om EU kommer att ta ställning för Sydeuropa kanske som en gest till länder som har en svår ekonomisk situation, resonerar My Bergdahl.

 

My Bergdahl

My Bergdahl är jurist och utsänd av Näringsdepartementet. Efter fyra och ett halvt år som telekområd på Sveriges EU-representation återvänder hon i höst till Stockholm för att arbeta med internationella förhandlingar vid Post- och telestyrelsen.

Roaming

Då mobiloperatörer sluter avtal med varandra som innebär att deras abonnenter kan använda resektive operatörers nät. Vanligtvis avses med begreppet att avtal träffas mellan internationella operatörer. När en svensk abonnent kommer till ett annat land, kopplas telefonen över till en operatör som hemmaoperatöreren har slutit avtal med. Hemmaoperatören betalar en avgift till operatören i det besökta landet för de tjänster abonnenten använder och fakturerar sedan i sin tur abonnenten.

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen