Seminarium om den utsatta situationen för kvinnor och flickor på flykt

Kvinnor och flickor på flykt löper särskilt stor risk att utsättas för sexuellt våld, sexuella trakasserier och tvingas till prostitution. Också i asylprocessen är deras behov eftersatta. Det slår tre organisationer fast i en rapport som presenterades andra juni på ett seminarium med Sveriges EU-representation som värd.

Viviane Teitelbaum
Viviane Teitelbaum, ordförande för Europeiska kvinnolobbyn presenterade projektet som kartlagt den eftersatta situationen för kvinnor och flickor i flyktingläger och asylcentra. Hon påminde om "World Humanitarian Summit" i förra veckan som uppvisade stor uppslutning bland världens ledare om vikten av kvinnors rättigheter. Foto: Sveriges EU-representation

Mina Jaf var flykting under sina 14 första år. Efter att ha levt på flykt i Irak och Iran kom hon till Danmark dit familjen lyckades ta sig då hon var 11 år. Efter tre år i ett asylboende fick familjen asyl. I dag jobbar hon själv med flyktingmottagande och har fått utmärkelsen "Voice of Courage" av Kvinnors flyktingkommission.

- De problem som flyende flickor och kvinnor stod inför då är exakt desamma som möter dem i dag. Det är verkligen dags att agera, var Mina Jafs budskap till representationens fullsatta auditorium.

Under fem månader har den Europeiska kvinnolobbyn, Kvinnors flyktingkommission och det Europeiska nätverket för kvinnor på flykt undersökt förhållanden för kvinnor och flickor på flykt.

Marcy Hersh, Kvinnors fyktingkommission, har i projektet särskilt fokuserat på situationen i flyktingläger och asylcenter i Grekland och Turkiet:

- Nästan ingen av platserna är utformade på ett sätt som hindrar risken för könsrelaterat våld och stöd till dem som drabbas och till andra sårbara flyktingar, inklusive barn, gravida och ammande kvinnor saknas.

De erfarenheter som delades under seminariet handlade också om bristen på kvinnliga översättare, om kvinnors rädsla att berätta vad de varit med om, rädslan för att inte bli trodd, liksom frustrationen över att behandlas som en enskild individ med möjlighet till enskild intervju hos asylmyndigheterna.

Med projektrapporten hoppas de tre organisationerna öka medvetenheten om den utsatta situationen för flickor och kvinnor på flykt och få gehör för ett antal rekommendationer. De efterlyser bland annat att alla EU:s medlemsstater ratificerar Istanbulkonventionen som garanterar kvinnors rättigheter oavsett status.

I panelen fanns också representanter från EU-kommissionen, Europarådet och organisationen UNHCR. De menade att problemen som projektet belyser är kända men att engagemanget ofta brister.

- Vi behöver göra mycket mer för att skydda kvinnor och flickor. Vi måste göra verlighet av våra strategier. Det är oacceptabelt att kvinnor och flickor är inhysta där de inte kan vara säkra på att inte utnyttjas eller trakasseras, underströk Sophie Magennis, UNHCR, som också hänvisade till en UNHCR-rapport från januari i år som tar upp flyktingkvinnors utsatta läge.

Jean-Louise De Brouwer från EU-kommissionens direktorat för humanitärt bistånd och civilskydd liksom Torbjörn Frösnes från Europarådet påpekade båda att det är viktigt att fokusera lobbyarbetet i de aktuella frågorna på de länder som inte skrivit på konventioner och som inte lever upp till beslut som redan fattats.

Seminariet öppnades av ordförande för den Europeiska kvinnolobbyn Viviane Teitelbaum som presenterade de tre organisationernas projekt,  och av Sveriges EU-ambassadör Anders Ahnlid.

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Mer om seminariet och länk till projektrapporten

UNHCR-UNFPA-WRC:s rapport om flyktingkvinnor