Skolambassadörer för bättre kunskapsspridning om EU

Varje år besöker 20 gymnasielärare Bryssel för att lära sig mer om EU. Lärarna ingår i Universitets- och högskolerådets (UHR) utbildning som syftar till att höja kunskapsnivån om EU bland lärare. I programmet ingår besök på EU:s institutioner och Sveriges ständiga representation vid EU.

Martin Martinez
Martin Martinez, lektor i historia, är en av 98 skolambassadörer i Sverige. Han jobbar med att väcka EU intresset bland kollegor på gymnasiets yrkesutbildningar. Han hoppas att detta ska ge eleverna en djupare och bättre förståelse för EU. Foto: EU-representationen

- Den här utbildningen skapar engagerade lärare och ger den yngre generationen djupare kunskap om hur EU fungerar. Eleverna får lära sig att det inte är en liten grupp äldre farbröder som sitter på ett kontor i Bryssel och fattar beslut som påverkar deras vardag, utan att det är en demokratisk process med många inblandade, säger Karin Kaikonnen.

Karin Kaikonnen från UHR, poängterar vikten av kontinuerlig EU-utbildning av Sveriges lärare för att på så sätt skapa skolambassadörer för EU-frågorna i skolor runtom i landet.

Utbildning av skolambassadörer för lärare med hjälp av EU-medel och kommissionen som medarrangörhar pågått sedan maj 2009. Utbildningen går under namnet Lär mer om EU, och i Sverige har regeringen, Europaparlamentet, kommissionen och UHR hittills utbildat 148 lärare.

I utbildningen ingår en resa till Bryssel med besök på EU:s institutioner och på EU-representationen.

- Att på plats få insupa stämningen i EU-kvarteren men även i möten med tjänstemän som jobbar med frågor som i slutändan påverkar vår vardag är betydelsefull för att få en bättre förståelse för EU-maskineriet säger Karin Kaikonnen.

Martin Martinez Riqué, lektor i historia på gymnasieskolan Vipan i Lund, är en av deltagarna i årets utbildning som besöker EU-representationen som en del av programmet. Martin Martinez har varit med sedan starten av en internationalisering av skolan 1994.

- Gymnasieskolan Vipan har enbart yrkesförberedande utbildningar inom områden som handel, barn- och fritid, hotell och el. Vår skola satsar på internationalisering sedan 1994 och tycker att det är viktigt med ett EU-perspektiv för att hjälpa eleverna att förstå Sveriges roll i EU och minska EU skepsisen, säger Martin Martinez.

Gymnasieskolan Vipan samarbetar med skolor och företag i andra EU länder, bland andra Frankrike och Malta. Elever som går en yrkesförberedande utbildning har 15 veckors praktik. Tre veckor av praktikperioden har eleverna möjlighet att göra utomlands.

- Våra elever som går hotell- och restaurangutbildning har möjlighet att åka till Paris för praktik på hotell och elever som utbildar sig till elektriker kan praktisera på företag på Malta, säger Martin Martinez.

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen