EU-representationen ökar insatserna för att bistå svenskar i EU-institutionerna

EU-representationens huvudsakliga uppgift är att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU. Ett led i detta uppdrag är att verka för goda kontakter med svenskar anställda i EU-institutionerna.

EU-representationens kanslichef Mikael Lesko håller upp dörren.
EU-representationens dörr står alltid öppen för institutionernas svenskar. Foto: Anna-Charlotta Erikson

 

Sedan flera år tillbaka erbjuder EU-representationen de cirka 1000 svenskar som är anställda vid EU-institutionerna att ingå i olika nätverk. Särskilda nätverksträffar ordnas bland annat för de 70-talet svenska chefer som finns inom institutionerna, för praktikanter och för nationella experter som har sin anställning vid en svensk myndighet men tjänstgör vid EU-kommissionen. Den senaste tiden har arbetet intensifierats.

- Vi arbetar proaktivt och erbjuder stöttning hela vägen från praktiktjänstgöring och förberedelser för antagningsprov till de lägen då de blivit antagna och är angelägna om en god karriärutveckling inom EU-institutionerna, säger EU-representationens kanslichef Mikael Lesko.

Det är i Sveriges intresse att så många svenskar som möjligt vill arbeta i EU-institutionerna och kvalificerar sig för detta. Samtidigt är inte antalet ett mål i sig. Det handlar om att se till att svensk kompetens tas tillvara när EU:s strategiska uppdrag genomförs. Sverige är naturligtvis inte ensamt om att tänka på det här sättet. Övriga medlemsstater erbjuder motsvarande stöd.

I arbetet med svenskarna är det naturligt att lyfta fram svenska profilfrågor såsom jämställdhet. Det stämmer väl med EU-kommissionens egna ambitioner. EU-kommissionär Kristalina Georgieva som har det yttersta ansvaret för EU-kommissionens budget och personalpolitik är tydlig med att EU-kommissionen måste föregå med gott exempel i fördelningen mellan kvinnor och män bland sina egna medarbare. Målet är att vid 2019 års slut ha minst 40 procent kvinnor på chefsposter i EU-kommissionen. Dit är det ännu en bit kvar. Endast en tredjedel av EU-kommissionens enhetschefer är kvinnor och bland toppcheferna är de ännu färre; endast en fjärdedel.

Det betyder att det finns goda möjligheter för kvinnor med gedigen erfarenhet av arbete i EU-institutionerna att gå vidare till högre tjänster.

- Det här är naturligtvis ett tillfälle som vi uppmuntrar svenska kvinnor att ta till vara på. Vi ser det som vår uppgift att stötta svenska kvinnor vid EU-institutionerna med passande kompetens att söka de tjänster som blir lediga. Vi försöker lyfta fram de kompetenta kvinnor vi möter i det svenska nätverket, säger Mikael Lesko.

Att ha goda kontakter i EU-institutionerna inom sitt sakområde är givetvis också viktigt för EU-representationens utsända medarbetare.

- Också ur den aspekten är nätverken bland svenskar i EU-institutionerna viktiga. I början var inställningen ganska försiktig men jag tycker att vi har kommit en bra bit på väg med att minska avståndet mellan svenskar i EU-institutionerna och den svenska EU-representationen och få igång en mer aktiv dialog, säger Mikael Lesko.

Fakta:

För närvarande är 560 svenskar direktanställda av EU-kommissionen. Ytterligare drygt 400 svenskar arbetar vid EU:s institutioner i Bryssel och Luxemburg och vid EU:s utrikestjänsts delegationer runt om i världen.

Vill du veta mer?

Regeringens information om arbete i EU

Universitets- och högskolerådets information om arbete i EU

Carriers with the European Union (EPSO)

 

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen