Afrikansk migration: Seminarium och rapportsläpp på EU-representationen

Vilka är drivkrafterna bakom migration inom och från Afrika? Hur ser trender och mönster ut och vad bör EU fokusera på i sitt samarbete med afrikanska länder? Dessa frågor svarar migrationsforskaren Aderanti Adepoju på i en ny rapport från Delmi – delegationen för migrationsstudier, Justitiedepartementet.

Aderanti Adepoju, professor och ledande expert på afrikansk migration, konstaterade på ett direktsänt seminarium vid EU-representationen att migrationsmönstren är komplexa. Över 30 miljoner afrikaner har lämnat sina hemländer varav de flesta söker sig till områden inom Afrika med bättre försörjningsmöjligheter. Många länder är på en och samma gång ursprungs-, transit- och mottagarländer.

Vanskötta ekonomier, fattigdom, arbetslöshet, miljöförstöring, konflikter och politisk instabilitet och växande befolkning driver människor att migrera. Levnadsvillkoren har försämrats i många afrikanska länder sedan 1960- och 1970-talen och en snabbt ökande grupp - framför allt unga människor - tar vilket arbete som helst, var som helst för allt lägre löner, skriver Aderanti Adepoju. Samtidigt migrerar också många välutbildade afrikaner och allt fler kvinnor.

Migration är i sig en destabiliserande faktor, konstaterar Aderanti Adepoju, men kan med politisk vilja och ändamålsenliga insatser bli en win-win-situation för alla. Han efterlyser ett brett stöd från EU inom regional styrning och nämner bland annat åtagandena i den handlingsplan som antogs vid toppmötet i Valletta mellan EU och flera afrikanska stater i november 2015. Han nämner särskilt behovet av att angripa de bakomliggande orsakerna till migration och att bygga institutionell kapacitet för att hantera migrationsströmmar och ökad rörlighet för arbetstagare.

Kristof Tamas, chef för Delmi, var moderator för seminariet.

Kommenterade den aktuella situationen och Aderanti Adepojus ståndpunkter gjorde:
Elizabeth Collett, Migrations Policy Institute Europe
Ralph Genetzke, International Centre for Migration Policy Development
Hans-Peter Schadek, European Externa Action Service

Seminariet hölls i Bryssel 12 september och öppnades av ambassadör Anders Ahnlid. Sveriges EU-representation och Delmi stod tillsammans för värdskapet.

Seminariet direktsändes över nätet via Delmis Twitterkonto @Delmigram 

Externa länkar

Delegationen för migrationsstudier Delmis webbplats

Debattartikel av Aderanti Adepoju på nättidningen EurActives webbplats

Intervju med Aderanti Adepoju av Delmi på Delmis webbplats

Professor Aderanti Adepojus rapport på Delmis webbplats: "Migration within and from Africa"