Ny chef för EU-representationen i Bryssel

Regeringen har utsett ambassadör Lars Danielsson till chef för Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel.

Lars Danielsson är för närvarande ambassadör i Berlin och har tidigare varit ambassadör i Seoul och generalkonsul i Hongkong och Macau. Lars Danielsson har tjänstgjort i Statsrådsberedningen som tidigare statsminister Göran Perssons statssekreterare, som statssekreterare för internationella frågor samt som chef för utrikes- och EU-enheten. Tjänstgöringen i utrikesförvaltningen innefattar ytterligare bland annat stationeringar i Peking, Genève och vid FN-representationen i New York.

Lars Danielsson tillträder sin nya befattning den 7 november i år.

EU-representationens nuvarande ambassadör Anders Anhlid är utsedd till ambassadör i Helsingfors. Han tillträder posteringen 7 november.

Producerat av EU-representationen