Sverige ordförande i expertgrupp för kvinnor, fred och säkerhet

Sverige kommer från och med första januari tillsammans med Uruguay att vara medordförande tillsammans med Storbritannien för säkerhetsrådets informella expertgrupp för kvinnor, fred och säkerhet.

Foto: UN Photo / JC McIlwaine

Expertgruppens syfte är att förbättra flödet av kunskap och information till säkerhetsrådet, för att påverka landspecifika situationer och för att underlätta bättre översyn, samordning och genomförande av agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Medordförandeskapet kommer för Sverige att vara en unik möjlighet att påverka säkerhetsrådets arbete på området. Den informella expertgruppen har varit aktiv under ett år med Storbritannien och Spanien som ordförandeland under 2016. Fokus under första året har varit situationen i Mali, Centralafrikanska republiken, Irak och Afghanistan.