Karolina Skog om den nya politiken

I städerna finns stora möjligheter att göra den omställning som krävs för en hållbar utveckling. Framtidens städer är levande, gröna, hälsosamma och trygga platser där människor möts och innovation skapas. Gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras och det är enkelt att leva miljövänligt.

Miljö- och energiminister Karolina Skog
Framtidens städer är levande, gröna, hälsosamma och trygga platser där människor möts och innovation skapas, säger miljö- och energiminister Karolina Skog. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Varför är hållbar stadsutveckling viktigt?

Framtiden ställer nya krav på våra städer. Nu när det byggs så mycket i Sverige har vi chansen att ställa om till mer klimatsmarta, attraktiva och robusta städer. Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och det är i städerna som jag ser att mycket av omställningen kommer att ske först.

Behövs det en nationell politik för städerna?

Ja, det tycker jag verkligen. Jag värnar om de lokala lösningarna och om kommunernas självbestämmande, men när det nu investeras mer än på mycket länge i städerna ser jag att staten behöver både delta och bidra. Statens roll är att peka ut riktningen, så att vi vet vart vi är på väg. Vi ska också hjälpa kommunerna och ge dem fler verktyg. Efter sommaren 2017 lägger regeringen fram en skrivelse till riksdagen där nya nationella mål för stadsutveckling kommer att presenteras.

Vad innebär det att den nya politiken formuleras av tre ministrar?

Det innebär att regeringen är samlad och att vi är flera som bidrar med olika perspektiv i arbetet. Jag tror att vår nya politik kommer lägga en bra grund för att hantera flera av de stora utmaningar som städerna står inför. Detta behövs för att få städer med fler bostäder och bättre arkitektur, samtidigt som de är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara.

Vari ligger de största möjligheterna och utmaningarna?

Den främsta utmaningen ser jag när det gäller hållbar stadsutveckling är komplexiteten. När städer växer berörs en mängd olika aspekter samtidigt och då finns en risk att det blir dåliga lösningar. Stadsutvecklingen behöver hänga samman för att skapa bra städer där människor har möjlighet att leva goda liv.

Vad är din vision för morgondagens städer?

Staden handlar om människorna. Det är i mötet mellan människor som idéer uppstår. Torg, parker och stadskärnor behöver utformas så att de upplevs som trygga, jämställda och inbjudande. Det är min vision för morgondagens städer.