Regeringens årsbok om EU:s verksamhet 2016

Är du intresserad av EU? Är du lärare eller ska du kanske skriva uppsats i ett ämne som berörs av EU-samarbetet? Då kan regeringens årsrapport om EU:s verksamhet vara en användbar ingång för dig.

Regeringens skrivelse 2016/17:115
Regeringens årsrapport om EU:s verksamhet är en användbar ingång för alla som söker information om aktuella EU-frågor. Foto:EU-representationen

Rapporten är en övergripande beskrivning av EU:s utveckling. Här beskrivs EU:s förbindelser med omvärlden, det ekonomiska och sociala samarbetet liksom samarbetet i rättsliga och inrikes frågor samt unionens egna institutioner. Rapporten tar upp beslut och händelser i unionen och redovisar bredden i samarbetets frågor utifrån arbetet i rådets olika sammansättningar.

Rapporten presenteras årligen i form av en skrivelse som regeringen överlämnar till riksdagen.

Producerat av EU-representationen