Seminarium om desinformation på EU-representationen

På bara några års tid har “post-truth”, “fake-news” och “trollfabriker” blivit ord som används för att beskriva vår samtid. EU-representationen bjöd 19 september in experter från ett antal sakområden och från många länder för att träffa experter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statens medieråd och East StratCom Taskforce.

talare
Seminariet på EU-representationen om desinformation inleddes med att två Brysselbaserade journalister, Jennifer Rankin och Juliane von Reppert-Bismarck, reflekterade över utvecklingen. Moderator för seminariet var Leena Brandt, pressråd vid Finlands EU-representation. Foto: EU-representationen

Syftet med seminiariet var att öka och utbyta kunskap om desinformation och om hur arbetet med att göra samhälle och människor mindre sårbara kan utvecklas. Syftet var också att tillhandahålla några exempel på det arbete Sverige gör inom området.

Sektionschef Mikael Tofvesson, vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, redogjorde för hur myndigheten arbetar med detta.  Fokus var bland annat det särskilda uppdrag som MSB har att avvärja desinformationskampanjer inriktade på att störa valet 2018.  

Syftet var också att infomera om det material om mediakunskap som Statens medieråd har tagit fram för att utbilda barn och unga. Ewa Thorslund, direktör för Statens medieråd, stod för programpunkten.

Ida Eklund, expert på desinformationsanalys vid East StratCom Taskforce som är en del av EU:s utrikestjänst EEAS, berättade om den aktuella utvecklingen in om desinformation, det vill säga trender, metoder och innehåll som hon och hennes kollegor identifierat och kartlagt.

Representationens auditorium som rymmer 100 personer var fullsatt. Seminiariet livesändes via Facebooklive på Representationens Facebooksida.    

Sändningen av seminariet

Statens medieråd

MSB

East StratCom Taskforce