Regeringsbeslut: Inriktning för Försvarsmaktens verksamhet för åren 2018 till och med 2020 Diarienummer: Fö2017/01724/MFI

Publicerad

Regeringen beslutar inriktning för Försvarsmaktens verksamhet under försvarsinriktningsperioden 2018 t.o.m. 2020 enligt vad som framgår av bilagan.

Ladda ner:

Detta beslut ersätter regeringens beslut från den 25 juni 2015 (Fö nr 7) med inriktning för Försvarsmaktens verksamhet för åren 2016 till och med 2020.