Regeringen välkomnar EU-strategi om AI

Den 25 april 2018 presenterade EU-kommissionen ett meddelande om AI, artificiell intelligens, som regeringen välkomnar.

En forskare håller upp teknik som bygger på AI.
En forskare håller upp teknik som bygger på AI. Bilden är tagen vid ett tidigare tillfälle. Foto: EC - Audiovisual Service

I meddelandet föreslås en strategi för att öka investeringar och garantera ett lämpligt etiskt och rättsligt ramverk för artificiell intelligens.

Regeringen välkomnar kommissionens meddelande. Sverige anser att AI bör få en framskjuten plats i den europeiska diskussionen och regeringen avser ta en aktiv roll i arbetet kring att främja AI i Europa.

AI har potential att bidra med betydande nytta inom en mängd områden. Artificiell intelligens kan till exempel bidra till att lösa stora samhällsutmaningar, generera ökat värdeskapande och öka effektiviteten i olika verksamheter.