Artikel från Utrikesdepartementet

Klagomål mot utrikesförvaltningen

Publicerad Uppdaterad

Om du vill framföra klagomål mot tjänstemän inom utrikesförvaltningen (UD och ambassader, generalkonsulat, delegationer, representationer), kontakta UD:s Regeltillsyn.

UD:s regeltillsyn nås på:

  • e-postadress: UD:s regeltillsyn
  • telefonnummer 08-405 10 00
  • postadress: UD RT, Utrikesdepartementet, 103 39 Stockholm.