Toppmöte mellan EU och västra Balkan

Publicerad

I Sofia den 17 maj arrangeras det första toppmötet mellan EU och västra Balkan på femton år. Då träffas stats- och regeringscheferna från EU och de sex västra Balkanländerna för att diskutera sitt fortsatta samarbete.

Det finns många gemensamma utmaningar att lösa, som exempelvis migration, säkerhet, radikalisering och behovet att bekämpa grov brottslighet. Mötet kommer därför att diskutera hur vi kan stärka kopplingarna mellan EU och västra Balkan genom bland annat infrastruktur, digitala satsningar och utökat samarbete.

Utvecklingen på västra Balkan påverkar resten av Europa. Ökat ekonomiskt välstånd och säkerhet på västra Balkan betyder ökat ekonomiskt välstånd och säkerhet för EU.

Västra Balkanmötet föregås av ett informellt EU-möte sammankallat av Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Temat för mötet är stärkandet av EU:s globala ställning inom digitalisering och innovation. Stats- och regeringscheferna kommer även att diskutera den senaste utvecklingen med USA:s frånträde från kärnteknikavtalet med Iran och USA:s beslut att inte permanent förlänga undantaget från skyddstullar av stål från EU.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.