Artikel från Kulturdepartementet

En ny europeisk agenda för kultur

Publicerad

EU-kommissionen presenterade i slutet på maj ett förslag till en ny europeisk agenda för kultur för att stärka samarbetet på kulturområdet inom EU och öka deltagandet i kulturella aktiveter.

Den nya europeiska agendan för kultur spelar en nyckelroll i kommissionens svar på uppmaningen från Europeiska rådet i december 2017 om att bland annat göra mer för att via kultur och utbildning erbjuda en vision av ett attraktivt EU.

Den nya agendan har utgångspunkt i tre strategiska mål med sociala, ekonomiska och externa dimensioner. Dessa åtgärder syftar till att utnyttja kulturens potential fullt ut för att bidra till att skapa en mer inkluderande och rättvis union, stödja innovation, kreativitet, hållbar sysselsättning och tillväxt.

Ett exempel på konkret förslag enligt agendan är att skapa en katalog på webben över europeiska filmer för att göra dem tillgängliga för skolor i hela Europa. Andra förslag är till exempel att organisera en regelbunden dialog med musikbranschen, respektive med de kulturella och kreativa sektorerna samt att föreslå ett program för rörlighet för yrkesverksamma inom de kulturella och kreativa sektorerna inom programmet Kreativa Europa

För att den nya agendan ska gå att genomföra med framgång förutsätts att Europaparlamentet, rådet och medlemsstaterna, liksom aktörerna inom den kulturella sektorn är engagerade och samarbetar intensivt. Regeringen välkomnar att kommissionen har presenterat en ny agenda för kultur och vill i sammanhanget betona vikten av konstnärliga friheten som en del av yttrandefriheten.

Samarbetet inom ramen för den nya kulturagendan stöds till och med 2020 främst via programmet Kreativa Europa, för att från 2021 framåt stödjas av efterföljande program inom ramen för EU:s nästa fleråriga budgetram.