Sverige ordförande i FN:s säkerhetsråd

I juli är Sverige ännu en gång ordförande i FN:s säkerhetsråd. Det är det andra och sista svenska ordförandeskapet under vårt tvååriga medlemskap 2017–2018. Sverige fortsätter ta sin del av det gemensamma ansvaret och att förvalta det förtroende som FN:s medlemsstater visat genom att välja in oss i säkerhetsrådet.

Foto: Lisa Laskaridis

Sedan tillträdet den 1 januari 2017 har Sverige etablerat sig som en trovärdig och relevant medlem i säkerhetsrådet. Som ordförande i rådet ska Sverige ta ansvar för rådets dagordning och fortsätta bidra till att säkerhetsrådet kan uppfylla sin huvuduppgift enligt FN:s stadga – att upprätthålla internationell fred och säkerhet.

Sveriges arbete i säkerhetsrådet fortsätter ta avstamp i den svenska diplomatins "DNA": folkrätt, mänskliga rättigheter, jämställdhet och ett humanitärt perspektiv. Vårt arbete genomsyras av den fundamentala insikten om att fred och säkerhet angår alla. Kvinnor måste ges en plats vid förhandlingsbordet. Genom att skydda barn idag förebygger vi morgondagens konflikter. Ett förebyggande- och fredsbyggandeperspektiv utgör också en självklar prioritering och präglar vårt arbete i rådet. "Tidig varning" måste följas av "tidig handling", inte minst av säkerhetsrådet.

Vi vill också bidra till att säkerhetsrådet blir bättre på att möta vår tids nya risker, utmaningar och hot, såsom kopplingen mellan klimatförändringar och säkerhet.

Dessutom ska vi fortsätta ge möjlighet till de som drabbas av vår tids kriser att bidra med sina perspektiv i säkerhetsrådets möten.
Vi behöver mer internationellt samarbete, inte mindre. Det är så vi bäst möter vår tids utmaningar, kriser och konflikter.