Ny chef för EU-kansliet vid Statsrådsberedningen

Regeringen har idag utsett Eva Sjögren till chef för EU-kansliet vid Statsrådsberedningen.

Eva Sjögren är för närvarande direktör och myndighetschef för Svenska institutet för Europapolitiska studier (Sieps).

Hon har lång erfarenhet av EU-frågor, bland annat som ambassadråd och lantbruksattaché på Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen, chef för sekretariatet för internationella frågor och EU-samordning vid Näringsdepartementet samt enhetschef för internationell handelsutveckling vid Kommerskollegium.

Eva Sjögren tillträder som chef för EU-kansliet vid Statsrådsberedningen den 15 augusti 2018.

EU-kansliet är Regeringskansliets centrala strategiska funktion för att uppnå kvalitet och enhetlighet i Sveriges EU-arbete.