Ny FN-resolution om automatiserade vägfordon

Publicerad

I mitten av september deltog representanter från Näringsdepartementet och Transportstyrelsen i möten med FN:s arbetsgrupp för trafiksäkerhet. Bland annat slutförhandlades och antogs en resolution om införande av högt eller fullt automatiserade fordon i vägtrafiken.

FN:s arbetsgrupp för trafiksäkerhet
Representanter från Näringsdepartementet och Transportstyrelsen i möte med FN:s arbetsgrupp för trafiksäkerhet Foto: Michalis Adamant

Sverige är världsledande vad gäller lösningar för trafiksäkerhet och ligger i framkant när det gäller uppkopplade och automatiserade fordon. Uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon och system har potentialen att radikalt förändra vårt transportsystem, vår innovationsutveckling och vår arbetsmarknad. Tekniken kan på sikt också ge nya möjligheter till mobilitet och transporter i glesbygd samt för personer som har begränsade möjligheter till egna transporter idag.

I mitten av september deltog representanter från Näringsdepartementet och Transportstyrelsen i möten med FN:s arbetsgrupp för trafiksäkerhet. Bland annat slutförhandlades och antogs en resolution om införande av högt eller fullt automatiserade fordon i vägtrafiken. Resolutionens syfte är att erbjuda de stater som anslutit sig till någon av FN:s vägtrafikkonventioner vägledning, när det gäller ett säkert införande av sådana fordon i trafiken. Resolutionen ska utgöra ett komplement till konventionerna, och innehåller bland annat rekommendationer när det gäller vad ett automatiserat körsystem ska behärska. Särskilt viktigt är trafiksäkerhet och ett säkert samspel med andra trafikanter, med hänsyn till gällande trafikregler.

Utvecklingen inom området ställer både beslutsfattare, myndigheter och berörda branscher inför nya frågeställningar där utvecklingen måste ske i samklang med det internationella regelverket. Därför är det glädjande att arbetet gett resultat för en gemensam syn på automatiserad körning.

Harmoniserade skyltar och signaler kommer att vara en del av utvecklingen av automatiserade funktioner i fordonen. Och när det gäller skyltar och signaler pågår ett stort reformarbete som beräknas vara klart under 2019.

Faktaruta

Vägtrafikkonventionerna har påverkat Sveriges och världens trafiksäkerhetsarbete under 50 år. Sverige ligger i framkant genom nollvisionsarbetet och ”safe system approach” Under möten presenterade flera länder runt Medelhavet sitt dedikerade arbete med strategier och regelverk. Sverige fick uppmärksamhet för sitt tidiga stöd i detta arbete.

Inom FN:s ekonomiska kommission för Europa, UNECE, finns arbetsgruppen för trafiksäkerhet (The Global Forum for Road Traffic, WP.1. 1949 antogs UNECE:s Genèvekonvention om vägtrafik för att underlätta internationell vägtrafik. Konventionen moderniserades efter ett par decennier genom en ny konvention, 1968 års konvention om vägtrafik, som antogs i Wien (Wienkonventionen om vägtrafik) då också en konvention om skyltar och signaler antogs (Wienkonventionen om skyltar och signaler 1968).

Konventionerna är öppna för alla länder och Wienkonventionen om vägtrafik har ett 60-tal anslutna länder (samt ett antal som undertecknat men inte ratificerat konventionen). De flesta av Sveriges trafikregler, körkortsregler, vägmärken och -signaler härstammar från dessa konventioner, vilket underlättar internationell trafik.

Mer detaljerade regler för fordon och fordonssystem tas fram i en särskild arbetsgrupp, WP.29, genom så kallade fordonsreglementen. Utvecklingen av fordon och fordonssystem gör att även reglerna måste utvecklas över tid. Resolutionen om införande av högt eller fullt automatiserade vägfordon kommer att finnas på UNECE:s hemsida inom kort.