Samarbete för att öka kunskapen om informationspåverkan

För att öka kunskapen om hur man identifierar och bemöter desinformation och informationspåverkan planerar Finland och Sverige en gemensam workshop i december.

I övningen deltar handläggare från berörda departement i Finland och Sverige.

Workshopen, som är ett led i det samarbete som finns mellan Finland och Sverige, planeras av Statsrådets kansli i Finland och Regeringskansliet i Sverige.