Sverige ledande i energiomställning enligt utvärdering av Internationella energibyrån (IEA)

Publicerad

En utvärdering av Sveriges energipolitik visar att Sverige är i framkant i arbetet med att ställa om till ett energisystem med låga utsläpp. Rapporten visar också att det är viktigt att Sverige framöver fokuserar på transportsektorn och industrins energianvändning för att nå uppsatta energi- och klimatmål.

Sverige är ledande i omställningen av energisystemet

IEA:s rapport lyfter fram Sverige som en av de ledande bland IEA:s medlemsländer i arbetet med att ställa om till ett energisystem med låga utsläpp. Sverige har nämligen lägst andel fossilt bränsle i förhållande till total tillförd energi och näst lägst koldioxidintensitet bland IEA:s medlemsländer. Rapporten lyfter särskilt fram den breda politiska överenskommelsen om Sveriges långsiktiga energipolitik och ambitiösa energipolitiska mål som viktiga element för att bistå den fortsatta energiomställningen.

– Regeringens ambition är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Utvärdering är ett kvitto på att vårt arbete går framåt men också ett viktigt bidrag inför kommande vägval för hur vi ska nå våra energipolitiska mål, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. 

Utmaningar för energiomställningen kvarstår

Transportsektorn och industrin energianvändning benämns särskilt i IEA:s rekommendationer som viktiga områden att fokusera på för att nå uppsatta mål. Det är områden som också globalt sett är svåra att minska utsläppen inom. IEA rekommenderar även regeringen att följa upp och analysera vad målet om 100 procent förnybar elproduktion år 2040 får för effekter på elsystemet.

International Energy Agency (IEA)

International Energy Agency (IEA) grundades 1974 och är ett fristående organ inom OECD för energisamarbete inom försörjningstrygghet, ekonomisk utveckling, miljömedvetenhet och fördjupat samarbete globalt. IEA:s kärnkompetens ligger i datainsamling och statistik, marknads- och policyanalys, energikrisberedskap, forsknings- och tekniksamarbete samt stöd till omställning av energisystemen. IEA har 30 medlemsländer och bistås av ett sekretariat med runt 250 medarbetare, sedan starten lokaliserat i Paris.

Inom ramen för samarbetet inom IEA analyserar medlemsländernas energipolitik cirka vart femte år genom en referentgranskningsprocess där experter från andra medlemsländer inom IEA och dess sekretariat deltar. Den svenska energipolitikens resultat presenteras i rapporten In-Depth Review Sweden 2019. Utöver en beskrivning av de energipolitiska utmaningar som Sverige står inför ger IEA rekommendationer på åtgärder inom energisektorn.