JEF – ett samarbete för regional säkerhet

Publicerad

Försvarsministrarna och överbefälhavarna inom det brittiskledda JEF-samarbetet (Joint Expeditionary Force) möttes i litauiska Klaipeda den 28 juni. Sverige representerades av policydirektör Johan Lagerlöf och chefen för försvarsmaktens ledningsstab, Jonas Haggren.

Mötet hölls för att markera slutet på den maritima JEF-övningen Baltic Protector som genomförts i Danmark, Sverige, södra Östersjön och Baltikum sedan den 24 maj och i vilken Sverige bidragit med två Visbykorvetter. Övningen har haft ett tydligt fokus på regional säkerhet och att visa att JEF-länderna kan samarbeta för att stödja varandra i olika scenarier, liksom att genomföra olika slags uppgifter självständigt eller i samarbete med multinationella organisationer som FN, EU eller Nato.

JEF – ett samarbete med operativ förmåga

Mötet i Klaipeda uppmärksammade också att JEF-samarbetet sedan ett år tillbaka fungerat med full operativ förmåga. Ministrarna och överbefälhavarna höll rundabordssamtal ombord på det brittiska flaggskeppet HMS Albion för att diskutera utvecklingen av JEF.

JEF är i grunden en brittisk resurspool bestående av förband från samtliga stridskrafter. I JEF-samarbetet ingår Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Storbritannien och Sverige. Deltagarländerna beslutar dock självständigt, från fall till fall, och i enlighet med nationella beslutsprocesser, om deltagande i övningar eller militära insatser.

Motvikt mot ökad rysk aktivitet

Ryssland har i olika sammanhang de senaste åren visat förmåga att utan förvarning snabbt kunna kraftsamla och genomföra komplexa operationer i sitt omedelbara närområde. Nya offensiva vapensystem i Kaliningrad och i västra Ryssland har ökat betydelsen av att öva förmågan att samarbeta militärt mellan länderna i Östersjöregionen.

Joint Expeditionary Force

JEF (Joint Expeditionary Force) är ett brittisklett ramverk som utöver Storbritannien omfattar de nordiska och baltiska länderna samt Nederländerna. Vid behov ska styrkan kunna agera självständigt eller inom ramen för en FN-, Nato- eller EU-insats. JEF kan omfatta förband från samtliga stridskrafter. Förbandsenheter väljs och tillförs beroende på vilken insats som ska genomföras. De deltagande nationerna beslutar från fall till fall om och hur de vill delta i en insats. Sverige gick med i JEF sommaren 2017.

Baltic Protector

Baltic Protector är en marin övning som genomförde i Danmark, södra Östersjön och i Baltikum under maj och juni 2019 med cirka 3 000 soldater och ett tjugotal stridsfartyg från samtliga JEF-länder. Sverige bidrog med två Visby-korvetter i den andra fasen av JEF-övningen som genomfördes inom ramen för marinövningen Baltops 2019 som pågick parallellt.