Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige och Finland ansluter sig till Instex

Publicerad

Sverige och Finland blev den 22 september aktieägare i Instex, Instrument in Support of Trade Exchanges. Instex är en viktig del av EU:s gemensamma ansträngningar för att bevara kärnenergiöverenskommelsen JCPOA med Iran. Det är för Sverige och övriga EU mycket viktigt att Iran inte lämnar JCPOA. Iran bör i stället utan dröjsmål återgå till att fullt ut genomföra sina åtaganden i överenskommelsen. Arbetet för att upprätthålla JCPOA leds av de s.k. E3-länderna (Tyskland, Storbritannien och Frankrike) och EU (genom dess utrikestjänst) som tillsammans med Kina, Ryssland och Iran fortfarande är parter i överenskommelsen. Instex verksamhet ska underlätta handel med icke sanktionsbelagda varor mellan europeiska länder och Iran och därmed bidra till att genomföra de ekonomiska delarna av JCPOA.

Sverige uttryckte den 29 november 2019 en ambition att ansluta sig till Instex. Detta presenterades i ett gemensamt uttalande med Belgien, Danmark, Finland, Nederländerna och Norge. Alla de länder som stod bakom detta uttalande är idag, tillsammans med E3-länderna, aktieägare i Instex.