Hoppa till huvudinnehåll
Artikel

EU-representationen växlar upp för ordförandeskap våren 2023

Publicerad

Regeringskansliet arbetar sedan drygt ett år tillbaka med att förbereda Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd våren 2023. På Sveriges EU-representation, det vill säga regeringens förlängda arm i Bryssel, växer nu fokus snabbt på det viktiga uppdraget.

  • EU-minister Hans Dahlgren intervjuas i Bryssel

    - Under ordförandeskapet kommer fokus att ligga på att skapa professionella förhandlingar som levererar bra beslut som gagnar EU:s medborgare i hela unionen. Här är det särskilt viktigt att skapa ett bra samtalsklimat, att lyssna på alla, och se till att alla får komma till tals, inte bara de stora utan också de mindre länderna, resonerar EU-minister Hans Dahlgren som här ses i en intervju vid ett tidigare ministermöte i Bryssel.

    Foto: Sveriges EU-representation

  • Framsidan på Sverige EU-representation

    Sveriges EU-representation i Bryssel är en viktig bas i regeringens EU-arbete. Här arbetar cirka 120 personer, både personal som rekryteras lokalt i Bryssel och personal som arbetar på uppdrag av något av Regeringskansliets departement.

    Foto: Sveriges EU-representation

- Det är ett väldigt spännande och viktigt arbete vi har framför oss och många i Regeringskansliet kommer att vara inblandade, konstaterar EU-minister Hans Dahlgren.

Det svenska ordförandeskapet sammanfaller med en period som förväntas bli intensiv i många av EU:s förhandlingar.

- Det betyder att fokus kommer att ligga på att skapa professionella förhandlingar som levererar bra beslut som gagnar EU:s medborgare i hela unionen. Här är det särskilt viktigt att skapa ett bra samtalsklimat, att lyssna på alla, och se till att alla får komma till tals, inte bara de stora utan också de mindre länderna. Allt detta tycker jag vi är duktiga på och det tror jag också att vi kommer att visa under vårt ordförandeskap, resonerar Hans Dahlgren.  

Representationens roll som Brysselbas under ordförandeskapet

Själva kärnan i ett ordförandeskap är ansvaret för att förbereda och leda totalt cirka 2000 möten på olika nivåer. Det handlar om såväl förhandlingar på tjänstemannanivå som ministermöten, främst i Bryssel men också i Luxemburg. I det här arbetet spelar EU-representationen en central roll.

-       Till vardags sköts den största delen av förhandlingsarbetet härifrån och under ordförandeskapet kommer ansvar och arbetsbörda självklart att bli mycket större. För att vi inte bara ska klara detta utan också göra ett riktigt bra jobb kommer vår personalstyrka att öka med ett 80-tal personer från tidig höst 2022 till ordförandeskapets slut, säger Åsa Ring, EU-representationens kanslichef.

Den tillfälliga förstärkningen kommer att bestå av utsänd personal från Regeringskansliet och personal som representationen rekryterar på plats i Bryssel, samt ett antal svenskar som till vardags arbetar vid EU:s institutioner men som under ordförandeskapet går över till EU-representationen.  

En mer modern och flexibel arbetsplats

Det betyder att 200 personer ska rymmas på en arbetsplats där det i dag arbetar 120 personer. Just nu pågår planering och viss ombyggnation för att få fram mer anpassningsbara rumslösningar med fler arbetsplatser.

Klart redan sedan i höstas är också representationens auditorium. Lokalen har i princip sett likadan ut sedan 1990-talets mitt.

- Sedan dess har mycket skett inte minst på det tekniska området med nya krav på vad man kan förvänta sig av en modern konferenslokal. Genom en helt ny planering av vårt entréplan har vi fått en större konferenslokal som också går att dela av för mindre möten.

Renoveringen har medfört att representationens hela entréplan nu används på ett mycket mer effektivt sätt.   

- Samtidigt har vi kunnat göra plats på entréplanet för svenska generalkonsulatet som öppnade i november 2020, tillägger Åsa Ring som också är Sveriges generalkonsul till Belgien.    

 

Kanslichef och generalkonsul Åsa Ring i EU-representationens auditorium vid pressträff med statsminister Stefan Löfven
Sedan i höstas har EU-representationen ett modernt mötesrum med en rad funktioner som gör det bättre lämpat än tidigare för pressträffar, som här med statsminister Stefan Löfven, och andra evenemang. - Mycket har skett inte minst på det tekniska området med nya krav på vad man kan förvänta sig av en modern konferenslokal. Genom en helt ny planering av vårt entréplan har vi fått en större konferenslokal som också går att dela av för mindre möten, säger kanslichef och generalkonsul Åsa Ring. Foto: Sveriges EU-representation

Svenskt EU-ordförandeskap våren 2023

Sverige är ordförande första halvåret 2023, det vill säga från den 1 januari till den 30 juni. Sverige har varit ordförande i EU vid två tidigare tillfällen, 2001 och 2009.

Ordförandeskapets viktigaste uppgift är att driva EU:s dagordning framåt och mejsla fram förhandlingslösningar. Ordförandeskapet ska vara väl organiserat och skapa effektiva möten som levererar beslut och ställningstaganden som är till nytta för EU:s medborgare. Ordförandeskapet roterar halvårsvis mellan EU:s medlemsländer.

Cirka 150 informella möten och konferenser kommer att hållas i Sverige. Bland annat kommer Sverige att upprätthålla traditionen att bjuda in EU:s kommissionärer för att träffa ordförandelandets regering. Det sker i januari 2023 i Kiruna.

Laddar...