Artikel från Utrikesdepartementet

Sveriges engagemang för Afghanistan

Publicerad Uppdaterad

Utvecklingen i Afghanistan är extremt allvarlig. Liv är i fara och de landvinningar som har åstadkommits de senaste 20 åren hotas. Den svenska evakueringen på Kabuls flygplats är avslutad. Sveriges engagemang för Afghanistans befolkning fortsätter.

UN Photo/Eskinder Debebe

Ambassadens evakuering

Den evakuering som svenska diplomater och andra utsända har utfört på Kabuls kaotiska flygplats var exceptionell. Det svåra arbetet med att genomföra insatsen i nära samarbete med andra länder resulterade i att drygt 1 100 människor har evakuerats genom insatsen.

Sverige har evakuerat ambassadens alla lokalanställda med familjer, ambassadens lokalanställda vakter med familjer och fler än 500 svenskar.

Dessutom evakuerades ett antal tidigare lokalanställda, med familjer, som arbetat för den svenska ISAF-styrkan fram till den 31 december 2014, några människorättsförsvarare, journalister och EU-anställda med familjer.

Utvecklingssamarbete

Sverige har under lång tid haft ett djupt engagemang i Afghanistan och för det afghanska folket. Det engagemanget består. Sedan 2013 är Afghanistan det största mottagarlandet av svenskt bistånd. Enligt biståndsstrategin skulle Sverige bidra med närmare 3,3 miljarder kronor under åren 2021–2024. Efter talibanernas maktövertagande kommer Sverige att behöva lägga om delar av biståndet.

Den internationella närvaron tills i sommar gav förutsättningar för prioriterade utvecklingsinsatser, däribland stöd till flickors utbildning, bättre infrastruktur, uppbyggnad av samhällets institutioner och hälsovård. Dessa prioriteringar är fortsatt viktiga.

EU och internationellt samarbete

Det internationella samfundet behöver fortsätta sträva efter fred, demokrati och mänskliga rättigheter, inklusive kvinnor och flickors åtnjutande av mänskliga rättigheter i Afghanistan. Sverige kommer i samarbete med våra partners – i första hand EU, FN, USA och Nato – analysera händelseutvecklingen och dra lärdomar.

I EU har utrikesminister Ann Linde framhållit vikten av fortsatt EU-engagemang för Afghanistans befolkning, inte minst genom att följa upp brott mot internationell humanitär rätt och kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Ett generöst humanitärt EU-engagemang är viktigt.

Svenskt stöd till Afghanistan kanaliseras också via FN. FN:s generalsekreterare António Guterres har bekräftat att FN avser att stanna och leverera så långt det är möjligt. Han uttryckte en särskild oro för kvinnor och flickors situation. FN:s kontor för humanitära frågor (OCHA) fortsätter att leverera humanitärt stöd tillsammans med partners på plats i provinserna. 

Militärt engagemang

Sveriges bidrag till den internationella militära insatsen ISAF i Afghanistan pågick mellan 2001 och 2014. När insatsen övergick till Resolute Support Mission (RSM) 2015 deltog Sverige från starten till och med slutet av maj 2021, då den sista svenska truppen lämnade landet. Efter den 25 maj 2021 finns ingen svensk militär närvaro i Afghanistan.