Artikel från Socialdepartementet

Desinformationskampanj mot svenska myndigheter om socialtjänsten

Publicerad

Det bedrivs just nu en vilseledande kampanj mot Sverige, bland annat i sociala medier, som felaktigt påstår att muslimska barn och familjer skulle vara systematiskt utsatta för övergrepp från svenska myndigheter.

Socialstyrelsen är den statliga myndighet som bland annat arbetar med att stödja och utveckla socialtjänsten genom att till exempel ta fram föreskrifter, kunskapsstöd och statistik samt göra uppföljningar och utvärderingar. Socialstyrelsen har information om socialtjänsten tillgänglig på flera språk.