Regeringen förlänger evenemangsstödet ytterligare

Publicerad

Evenemangsstödet infördes under förra året för att arrangörer skulle våga planera för att genomföra evenemang då smittläget så tillät. I december aviserade regeringen att stödet återinförs för perioden januari till och med mars och nyligen aviserades att stödet förstärks genom högre stödandel och högre stödtak. För att skapa en säkerhet för arrangörer framåt föreslås nu att evenemangsstödet förlängs ytterligare, till och med juni i år.

I början av december meddelade regeringen att stödet förlängs med januari till och med mars 2022. I en extra ändringsbudget som regeringen tidigare i år överlämnade till riksdagen avsätts resurser för förlängningen. Sedan förlängningen aviserades har smittspridningen tilltagit och ytterligare restriktioner behövt införas som i hög grad påverkar evenemang inomhus. Regeringen har därför aviserat att stödandelen ska höjas från 70 till 90 procent, och att maxbeloppet ska höjas för stöd till den högsta nivå som EU-kommissionens regelverk för statsstöd nu möjliggör, dvs. 22,5 miljoner kronor.

Båda förstärkningarna av stödet gäller för evenemang som planerats äga rum från och med januari i år. Dessutom kommer regeringen ändra regelverket så att evenemang som delvis planerats äga rum utanför stödperioden kan vara berättigade till stöd för den del av evenemanget som planerats äga rum under stödperioden. Det kan till exempel gälla en serie teaterföreställningar.

Nu föreslår regeringen ytterligare en förlängning av stödperioden för att skapa en säkerhet för aktörerna framåt, för att de ska våga planera för att genomföra evenemang. Förlängningen till och med juni i år överensstämmer med EU-kommissionens tillfälliga ramverk för statsstöd med anledning av pandemin. Dessutom föreslår regeringen ytterligare 1,75 miljarder kronor för stödet i den extra ändringsbudget som lämnas till riksdagen i tillägg till de 250 miljoner kronor som tidigare avsatts. Ökningen beror på stödförstärkningarna, den ytterligare förlängningen av stödperioden samt osäkerhet kring antal och omfattning av planerade evenemang.

Förlängningen av stödperioden till och med juni gör att processen med att få stödförlängningen på plats försenas något. Regeringens ambition är att det ska gå att söka evenemangsstödet för evenemang planerade till första halvåret i början av mars.