Hoppa till huvudinnehåll

Slopa eller behålla tidsomställningen?

Uppdaterad

• EU-kommissionen har lagt ett förslag om att avskaffa tidsomställningen. Europaparlamentet delar den uppfattningen. För att tidsomställningen ska kunna tas bort krävs ett beslut i ministerrådet. Ministerrådet har ännu inte tagit ställning till förslaget. Inget beslut har alltså fattats på EU-nivå.

• Den svenska regeringen har inte heller tagit ställning till om tidsomställningen ska avskaffas, och i så fall vilken tid som i sådant fall skulle vara normaltid (sommar- eller vintertid).

• Om tidsomställningen avskaffas genom beslut i EU är det upp till varje enskilt medlemsland att besluta om vilken normaltid landet ska ha. Det betyder att det är ett nationellt beslut huruvida Sverige vid ett avskaffande ska ha sommartid eller vintertid som normaltid.

Grafik på en klocka
I Sverige är det Landsbygds- och infrastrukturdepartementet som ansvarar för frågan. Bild: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Tidigare publicerad

Artikeln publicerades första gången i oktober 2019.
Artikeln uppdaterades i oktober 2022 med anledning av att tidigare infrastrukturminister nämndes i texten.

Bakgrund

Frågan om att avskaffa tidsomställningen väcktes av Finland hösten 2017 efter ett medborgarinitiativ med över 70 000 underskrifter. Det gjorde att Europaparlamentet i februari 2018 uppmanade EU-kommissionen att göra en grundlig utvärdering av nuvarande tidsreglering. Under sommaren 2018 genomförde kommissionen därför en webbenkät som var öppen för alla EU:s medborgare att svara på.

I september 2018 kom sedan EU-kommissionens förslag om att avskaffa den tidsomställning som regleras i ett EU-direktiv och görs två gånger per år.

Det informella transportministermötet i slutet av oktober 2018 visade att det finns en bred samsyn mellan EU-länder och EU-kommissionen att ett eventuellt avskaffande av tidsomställningar inte får ge upphov till ett ”lapptäcke” av tidszoner i EU, något som skulle få negativa konsekvenser för medborgare och företag inom EU.

Europaparlamentet kom den 26 mars 2019 fram till att de i huvudsak delar kommissionens uppfattning, men att de har en annan uppfattning om när den sista tidsomställningen bör ske.

Sveriges hantering av frågan

I Sverige är det Landsbygds- och infrastrukturdepartementet som ansvarar för frågan. Regeringen gav i början av maj 2018 Statskontoret i uppdrag att kartlägga kända effekter av tidsomställningen.

Statskontorets kartläggning finns här.

Laddar...