Elektrifieringskommissionens initiativ Klart för laddplats

Publicerad

För att fler hyresgäster ska få tillgång till hemmaladdning har Elektrifieringskommissionen och sex bostadsbolag tagit initiativ till ”Klart för laddplats”.

Initiativet ”Klart för laddplats” lyfter bostadsbolagens viktiga roll att påskynda elektrifieringen av transportsektorn. Elbilar laddas mestadels i närheten av bostaden. En förutsättning att skaffa elbil kan för många därför vara att bilen kan laddas nära hemmet.

Elektrifieringen av personbilstrafiken ökar, men takten i omställningen behöver gå snabbare än i dag för att nå klimatmålen. En omfattande elektrifiering av transporter krävs för att transportsektorn ska kunna ha i princip noll utsläpp av växthusgaser senast 2045.

Inom ramen för initiativet ”Klart för laddplats” har Lunds Kommuns Fastighets AB, Örebrobostäder, Stena Fastigheter, Kopparstaden, Stockholmshem och Halmstads Fastighets AB manifesterat sina ambitioner att ge sina hyresgäster möjlighet att gå före i omställningen till ett fossilfritt samhälle, och gör följande åtaganden:

  • Vi undersöker alltid möjligheten att tillmötesgå hyresgästens önskemål om tillgång till laddningsmöjlighet av elbil.
  • Vi gör vårt yttersta för att på kort tid erbjuda en laddplats.
  • Vi arbetar strategiskt genom att t.ex. förbereda för laddplatser så att våra hyresgäster snabbt ska få tillgång till en laddplats.

Elektrifieringskommissionen välkomnar att fler bostadsbolag ansluter sig till initiativet. Bostadsbolag som vill delta i initiativet kan kontakta Elektrifieringskommissionen, kontaktuppgifter nedan. 

Seminarieserie om laddinfrastruktur för bostadsbolag

Elektrifieringskommissionen bjuder också in till en seminarieserie för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning om utbyggnad av laddinfrastruktur bostadsbolag emellan.

 

Seminarieserie om laddinfrastruktur för bostadsbolag

Kontakt

Elektrifieringskommissionen
e-post till Elektrifieringskommissionen

Fakta

Elektrifieringen av personbilstrafiken sker nu i snabb takt. Under februari 2022 var nästan hälften av alla nyregistrerade bilar laddbara. Totalt hade 350 000 laddbara personbilar registrerats i Sverige till och med december 2021, en ökning med 64 procent under senaste året.
En omfattande elektrifiering av transporter kommer krävas för att transportsektorn ska kunna ha i princip noll utsläpp av växthusgaser senast 2045. Elektrifieringen av vägtransporter pågår för fullt, men takten i omställningen behöver gå snabbare än i dag för att klimatmålen ska nås.

Seminarieserie om laddinfrastruktur