Artikel från Socialdepartementet

Förstärkt samarbete med WHO på agendan

Publicerad

Onsdagen den 19 oktober var nya socialministern Jakob Forssmed värd för ett möte på Regeringskansliet med Dr. Hans Kluge, Världshälsoorganisationens regiondirektör för Europa. På mötet lyftes bland annat aktuella frågor inom arbetet mot antimikrobiell resistens, sexuell och reproduktiv hälsa samt hur man förstärker det ömsesidiga samarbetet mellan Sverige och WHO.

 • Fotografi av Jakob Forssmed och Hans Kluge

  Socialminister Jakob Forssmed och Dr. Hans Kluge, Världshälsoorganisationens regiondirektör för Europa

  Magnus Liljegren/Regeringskansliet

 • Foto med Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen, socialminister Jakob Forssmed, Dr Hans Kluge, WHO:s regionsdirektör för Europa samt Karin Tegmark Wisell, generaldirektör Folkhälsomyndigheten

  Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen, socialminister Jakob Forssmed, Dr Hans Kluge, WHO:s regionsdirektör för Europa samt Karin Tegmark Wisell, generaldirektör Folkhälsomyndigheten

  Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Mötet med Hans Kluge skedde på Jakob Forssmeds andra dag på posten som socialminister. Under mötet diskuterades bland annat om hur ett ömsesidigt samarbete mellan WHO och Sverige kan utvecklas, där båda parter kan dra nytta av ett förstärkt samarbete.

– Regeringen välkomnar denna möjlighet att diskutera med WHO:s regionchef för Europa, Dr Hans Kluge om prioriterade folkhälsofrågor där både Sverige och WHO dra nytta av ett stärkt samarbete. Sverige är bland WHO:s största givarländer, vilket vi är väldigt stolta över, sade socialminister Jakob Forssmed.

WHO:s europeiska regionkontor har identifierat Sverige som ett föregångsland inom digital hälsa och vård på distans. Ett syfte med regiondirektörens resa till Sverige var att besöka Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman, som utsetts till en så kallad demonstrationsplattform. Plattformen sätter svensk kompetens inom digital hälsa på kartan för andra länder inom WHO Europe.

– Sverige är en av nyckelaktörerna i världen på innovation och förändring av hälsosystem. Sverige spelar en avgörande roll som FN-medlem i att sprida värderingar om rättvisa, integritet, etisk praxis och spetskompetens. Dessutom förespråkar Sverige WHO:s värderingar och principer om hälsa för alla och hälsa för fred. Tack Sverige, för ert stöd, sade Hans Kluge, WHO:s regiondirektör för Europa.

På mötet deltog också Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell och Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell samt Sveriges AMR-ambassadör Malin Grape.

Deltagarna vid mötet lyfte också tre aktuella frågor inom den globala hälsan; antimikrobiell resistens, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt hälsosamt åldrande. WHO har utsett 2020-talet till årtiondet för hälsosamt och inkluderande åldrande (UN Decade of Healthy Ageing).