Sverige invald i Internationella teleunionen (ITU)

Publicerad

Måndag 3 oktober valdes Sverige in i FN:s fackorgan Internationella teleunionen (ITU).

ITU, Internationella teleunionen, anordnar just nu en fullmaktskonferens i Bukarest. Under måndagen 3 oktober röstades Sverige in i ITU:s verkställande råd. Valet innebär att Sverige blir en del av det verkställande råd som styr ITU:s arbete med bland annat global kapacitetsutveckling, tekniska standarder och internets styrning under de kommande fyra åren.

En plats i rådet är en viktig plattform för att säkerställa att digitaliseringen sker utifrån Sveriges grundläggande principer och värderingar. Sveriges ambition i rådet är att arbeta för en mer inkluderande och jämlik värld genom digitalisering.

Fyra huvudsakliga områden

ITU har som syfte att öka det internationella samarbetet kring alla slags telekommunikationer och främja utvecklingen av teknisk utrustning för dessa. Sverige kommer att fokusera på fyra huvudsakliga områden.

Uppkoppling/konnektivitet

Sverige har under en lång tid stöttat och varit drivande i utvecklingen och utbyggnaden av telenät, bredband och mobil telefoni nationellt, regionalt och globalt. Att fler ska nås av grundläggande digitala infrastrukturer är centralt för Sveriges ambitioner inom ITU.

Digitala färdigheter

För att överbrygga den digitala klyftan behövs både tekniska förutsättningar och digitala färdigheter - två sakområden där Sverige besitter mycket kunskap och praktisk erfarenhet att ta med till ITU:s råd.

Transparent, rättvis och effektiv styrning

Sveriges långa tradition av FN-arbete och stöd till multilateralismen samt goda kunskaper, erfarenheter och resurser inom digitaliseringsområdet kommer användas för att inom ITU:s råd bidra till att styra organisationen i en riktning som levererar tydliga resultat för alla dess medlemmar på ett transparent, effektivt och rättvist sätt.

Flexibelt och effektivt användande av radiospektrum

Radiospektrum är en värdefull och begränsad resurs som ska användas på ett sätt som maximerar samhällsnyttan över tid, inte minst när de globala behoven ökar.