EU:s skogsstrategi diskuterades på ministermöte

Publicerad

EU:s jordbruks- och fiskeministrar möttes i Bryssel den 21 november för att bland annat diskutera EU-kommissionens rapport om genomförandet av EU:s skogsstrategi. Landsbygdsminister Peter Kullgren företrädde Sverige vid mötet.

Fyra män klädda i kostym står och pratar med varandra i ett mötesrum. Två av männen  skakar hand med varandra.
Sverige representerades av landsbygdsminister Peter Kullgren vid rådsmötet. Europeiska unionen

EU:s skogsstrategi

Vid mötet lämnade jordbruks- och fiskeministrarna synpunkter på EU-kommissionens rapport om genomförandet av EU:s nya skogsstrategi för 2030. EU-kommissionen ska enligt rådets slutsatser från november 2021 årligen rapportera till rådet om genomförandet av strategin och rådets rekommendationer.

För Sverige är det viktigt att kommissionen har ett nära samarbete med medlemsstaterna vid genomförandet av strategin, inte minst för att säkerställa balansen mellan miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

Jordbruksfrågor

Kommissionen informerade om förslaget till en ny förordning om restaurering av natur inom EU. Förslaget presenterades i juni 2022 och behandlas i miljörådet. Förslaget innehåller delar som berör jord- och skogsbruket, vilket är anledningen till att frågan även diskuteras i jordbruks- och fiskerådet.

Därutöver fick jordbruks- och fiskeministrarna information om kommissionens meddelande om insatser för att säkra tillgången till gödselmedel till överkomliga priser. Kommissionen gav även en återrapport från konferensen om bioekonomi som hölls i Bryssel den 6–7 oktober. Konferensen fokuserade på bioekonomin som en möjliggörare för gröna given i utmanande tider.

Fiskefrågor

Ministrarna fick ta del av en lägesuppdatering från EU-kommissionen om arbetet med förslagen om en stark och hållbar algindustri i EU och om energiomställningen i EU:s fiskeflotta och vattenbruk.

Sverige representerades av landsbygdsminister Peter Kullgren vid rådsmötet.

Mer om mötet i EU:s jordbruks- och fiskeråd den 21 november 2022

Mer om arbetet i EU:s jordbruks- och fiskeråd (Agrifish)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.