Nya klimat- och miljöministern deltog på pressbriefing inför COP 27

Publicerad

Om lite drygt en vecka inleds klimatkonferensen COP 27 i Sharm el-Sheikh, Egypten och under måndagen den 31 oktober hölls en pressbriefing inför, med bland andra klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

 – Brådska och möjligheter är våra huvudbudskap i förhandlingarna, brådskan ligger i vad vetenskapen säger och möjligheterna finns i omställningen som kan skapa nya jobb och ekonomisk tillväxt. Sveriges höga klimatambition ligger fast men vi måste också bygga en robust klimatpolitik som utgår från den verklighet människor står inför, menade Romina Pourmokhtari.

Mattias Frumerie, chefsförhandlare i delegationen och tjänsteman på Miljödepartementets klimatenhet, fyllde i:

– Det mest centrala beslutet för EU:s del, där Sverige förhandlar, är det så kallade arbetsprogrammet för utsläppsminskningar, Work program on mitigation. Ambitionen är att programmet ska erbjuda en plattform för länder att dela goda exempel och samtidigt skapa tillfällen för att generera ytterligare tryck i det globala arbetet, menade Mattias Frumerie.

De media som samlats till briefingen hade möjlighet att ställa frågor och upp kom bland annat frågor om Sverige som föredöme i det globala klimatarbetet och hur beslut kring reduktionsplikt kommer att påverka utsläppsminskningar.