Artikel

Regeländringar beslutade den 8 september 2022

Publicerad

Stöd till icke-registreringspliktiga eldrivna arbetsmaskiner och miljöarbetsmaskiner möjliggörs

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om statligt stöd till vissa miljöfordon. Ändringarna innebär att det blir möjligt att ge stöd till eldrivna arbetsmaskiner och miljöarbetsmaskiner som inte kan registreras i vägtrafikregistret.

Ändringarna träder i kraft den 11 oktober.

Referenser:

  • förordning (2022:1418) om ändring i förordningen (2020:750) om statligt stöd till vissa miljöfordon

Ändringar i miljötillsynsförordningen och i förordningen om miljösanktionsavgifter

Regeringen har beslutat om ändringar i miljötillsynsförordningen och förordningen om miljösanktionsavgifter.

Ändringen i miljötillsynsförordningen innebär att ansvaret för tillsynsvägledning när det gäller retursystemet som regleras i förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar blir Naturvårdsverkets ansvar den 1 januari 2023. För närvarande är det Jordbruksverket som har ansvaret för både tillsyn och tillsynsvägledning när det gäller retursystemet. Genom en tidigare ändring i miljötillsynsförordningen kommer dock tillsynsansvaret att flyttas till Naturvårdsverket den 1 januari 2023.

Ändringarna i förordningen om miljösanktionsavgifter innebär att de miljösanktionsavgifter för överträdelser av förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar som upphävdes den 8 augusti 2022 återinförs. De upphävs i stället den 1 januari 2023 när den nya förpackningsförordningen träder i kraft.

Referenser:

  • förordning (2022:1419) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
  • förordning (2022:1420) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
  • förordning (2022:1421) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Kontaktpersoner:

Arbetsmaskiner: Pia-Maria Lindroos 08-405 21 51

Miljötillsynsförordningen m.m.: Frida Rudsander 08-405 46 61

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.