Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Regeringskansliet

Regeringskansliets nya organisation

Publicerad

Vid årsskiftet genomförs den departementsombildning som regeringen tidigare aviserat. Det är två nya departement som tillkommer och tre som upphör.

Den 1 januari 2023 genomförs förändringar i Regeringskansliets organisation. Ansvaret för klimat- och näringslivsfrågor respektive landsbygds- och infrastrukturfrågor samlas då i två nya departement: Klimat- och näringslivsdepartementet samt Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Därmed finns inte längre Infrastrukturdepartementet, Miljödepartementet eller Näringsdepartementet. 

Regeringskansliet verksamhet är därefter organiserad i Statsrådsberedningen, tio departement och Förvaltningsavdelningen.

Pressmeddelande: Två nya departement bildas 1 januari 2023

Vad är departementsombildning

När departement tillkommer, läggs ner eller när uppgifter och ansvar mellan flera departement förändras, kallas detta för departementsombildning. En departementombildning beslutas genom att regeringen fattar beslut om ändring i förordningen med instruktion för Regeringskansliet. Departementsombildningen sker då förordningsändringen träder i kraft. Departementschefen fattar sedan beslut om de ändringar i respektive arbetsordning som följer av organisationsförändringarna.

Laddar...