Artikel från Socialdepartementet

Socialtjänstministern leder det första funktionshinderdelegationsmötet för den nya regeringen

Publicerad

Den 19 december träffades funktionshinderdelegationen för första gången sedan den nya regeringen tillträdde. Aktuellt från regeringen, möten framöver och viktiga frågor för delegationens deltagare var ämnen som var i fokus för dagens träff.

Funktionshindersdelegationen är ett samordningsorgan för överläggningar och ömsesidig information för hela regeringen och en möjlighet för samtliga statsråd att föra dialog med funktionhindersrörelsen.

- Att fortsätta detta arbete är något jag verkligen ser fram emot och jag hoppas vi tillsammans kan skapa en bra dialog kring frågor som är särskilt viktiga för personer med funktionsnedsättning, säger Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister.

På mötet togs upp pågående arbete upp och ett exempel på en utredning som just nu pågår är översynen av huvudmannaskapet för personlig assistans och frågan om statligt huvudmannaskap. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2023.

På mötena framöver kommer statsråd på andra departement ha möjlighet att redogöra för genomförandet av funktionhinderspolitiken på sina områden beroende på vilken fråga som ska diskuteras.

- I linje med vad som slås fast i regeringsförklaringen kommer denna regering arbeta för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhället utan att utsättas för diskriminering. Arbetet med att integrera ett funktionshinderperspektiv i fler politik- och samhällsområden är fortsatt i fokus, berättar socialtjänstministern vidare.

Deltagande organisationer på funktionshinderdelegationens möte

-       Afasiförbundet

-       Funktionsrätt Sverige

-       Föreningen Sveriges Dövblinda

-       Neuroförbundet

-       Nätverket unga för tillgänglighet (NUFT)

-       Parkinsonförbundet

-       Reumatikerförbundet

-       Riksförbundet Attention

-       Riksförbundet FUB

-       Riksförbundet Sällsynta diagnoser

-       Rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU

-       Sveriges dövas riksförbund

-       Unga med synnedsättning

-       Unga rörelsehindrade