Artikel från Utrikesdepartementet

Bistånd och samarbete i fokus när Utrikesdepartementet bjöd in civilsamhället till samtal

Publicerad

Uppslutningen var stor när bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell och statssekreterare Diana Janse den 11 januari bjöd in närmare 90 organisationer från civilsamhället till samtal om svenskt bistånd.

  • Forssell talar inför publik.

    Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell och statssekreterare Diana Janse var glada över att tidigt kunna etablera en kontakt med civilsamhället.

    Foto: Frida Drake/Regeringskansliet

  • Janse talar på en scen.

    Diana Janse, statssekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell, under mötet med organisationer från civilsamhället.

    Foto: Frida Drake/Regeringskansliet

– Civilsamhället har ofta en lokal förankring och spelar en viktig roll i att stärka det svenska utvecklingssamarbetets resultat och bidra till en hållbar global utveckling, sa Johan Forssell.

Johan Forssell och Diana Janse var glada över att tidigt kunna etablera en kontakt med civilsamhället och fortsätta tidigare samarbetsformer. Närmare 70 civilsamhällesorganisationer deltog i evenemanget.

– Vi är positiva till dialog och har ett stort intresse av att ta del av civilsamhällets perspektiv och lärdomar, inte minst från fältet, sa Diana Janse.

Regeringens reformagenda för biståndet

Under evenemanget berättade bistånds- och utrikeshandelsministern om regeringens reformagenda för biståndet. Den innebär bland annat att kärnstöd till vissa FN-organ, fonder och program minskar medan andelen stöd till civilsamhället ökar. Ytterligare en förändring är sammanslagningen av bistånds- och handelsfrågor. För första gången hanteras frågorna av ett och samma statsråd.

– Med bistånd kan vi lindra akut nöd och fattigdom. Men för att bygga broar från fattigdom till välstånd måste vi arbeta långsiktigt med fokus på näringsliv, företagande, rättsstat och handelsutbyte, sa Johan Forssell.

Politiken läggs om mot bakgrund av en föränderlig omvärld. Samtidigt som utvecklingen går framåt i flera delar av världen, ökar antalet människor som lever under akuta humanitära behov. 

– Jag är övertygad om Sveriges potential när det kommer till biståndsfrågan. Vi är ett litet land, men vi kan göra väldigt mycket, sa Johan Forssell.

Under mötet presenterade statsrådet regeringens prioriterade områden för biståndspolitiken. Stort fokus riktas mot Ukraina. Sverige bistår med både kortsiktigt humanitärt stöd och långsiktigt stöd med fokus på Ukrainas återuppbyggnad och närmandeprocess till Europeiska unionen. Bland regeringens prioriteringar nämndes också ett ökat humanitärt stöd och fattigdomsbekämpning samt stöd till demokratikämpar och kvinnors och flickors rättigheter och möjligheter.

Johan Forssell och Diana Janse besvarade också flera av civilsamhällesorganisationernas frågor innan evenemanget övergick till mingel – och en möjlighet för värdarna att tala vidare med representanterna från civilsamhället.