Artikel från Socialdepartementet

Uppdatera din prenumeration på information från Socialdepartementet

Publicerad

Sedan 1 januari 2023 ansvarar Socialdepartementet för frågor som tidigare legat inom andra departements områden. För dig som prenumererar på det som publiceras från Socialdepartementet innebär det att du kan behöva uppdatera inställningarna i din prenumeration från regeringens webbplats.

Utöver att vissa frågor flyttat till departement har även andra politikområden på Socialdepartementet justerats.

Ansvarsområden som påverkas efter årsskiftet:

  • ungdomspolitik, civilsamhälle, trossamfund och begravningsväsendet som tidigare hört till Kulturdepartementet.
  • idrottsfrågor som tidigare hört till Justitiedepartementet.

Dessa ansvarsområden samlas under politikområdena Civila samhället och idrott samt Ungdomspolitik.

Omstrukturering av två av Socialdepartementets områden på webbplatsen regeringen.se

Sedan årsskiftet har också två av Socialdepartementets politikområden på regeringen.se förändrats, vilket påverkar den som prenumererar.

  • Politikområdet ”Folkhälsa och sjukvård” är numer uppdelat i Folkhälsa och Sjukvård. Du väljer om du vill prenumerera på ett av dessa områden, eller båda två, i din prenumeration.

  • Politikområdet ”Socialtjänst inklusive äldreomsorg” är uppdelat i Socialtjänst och Äldreomsorg. Du väljer om du vill prenumerera på ett av dessa områden, eller båda två, i din prenumeration.

Uppdatera din prenumeration