Artikel från Statsrådsberedningen

EU-arbetsgrupp inrättas för användning av frysta ryska tillgångar för återuppbyggnaden av Ukraina

Publicerad

Under ledning av det svenska ordförandeskapet inrättas en arbetsgrupp i EU med syfte att använda frysta ryska tillgångar för återuppbyggnaden av Ukraina.

Ulf Kristersson och ambassadör Anders Ahnlid, generaldirektör för Kommerskollegium.
Ulf Kristersson och ambassadör Anders Ahnlid, generaldirektör för Kommerskollegium. Foto: Johannes Frandsen /Regeringskansliet

– Principiellt är det glasklart: Ryssland ska betala för att bygga upp Ukraina. Samtidigt är det här svåra frågor. Det måste ske enligt EU-rätten och folkrätten och idag finns ingen omedelbar modell för detta, sade statsminister Ulf Kristersson.

Arbetsgruppen inrättas efter senaste Europeiska rådet, då EU-medlemsstaternas stats- och regeringschefer möttes. Gruppen kommer att arbeta med den rättsliga, finansiella, ekonomiska och politiska analysen av förutsättningarna att använda frysta ryska tillgångar.

Beslut om arbetsgruppens mandat fattas i Coreper II (Ständiga representanternas kommitté) onsdag den 15 februari. Arbetsgruppen kommer att ledas av ambassadör Anders Ahnlid, generaldirektör för Kommerskollegium.

En del av det förberedande arbetet kommer att bestå i att få en bättre bild av var de statliga ryska tillgångarna finns och hur mycket de uppgår till. Arbetet kommer att genomföras i nära samarbete den arbetsgruppen ”Freeze and Seize Task Force”, som leds av kommissionen.