Artikel från Socialdepartementet

Inreserestriktioner vid resor från Kina förlängs inte men regeringen följer fortsatt utvecklingen

Publicerad

På en pressträff den 16 februari meddelade socialminister Jakob Forssmed att de tillfälliga inreserestriktionerna vid resor från Kina till Sverige inte kommer att förlängas. Restriktionerna innebar att resenärer från Kina skulle visa upp ett intyg om negativt testsvar för pågående covid-19-infektion. De tillfälliga inreserestriktionerna upphör att gälla den 18 februari 2023.

De tillfälliga inreserestriktionerna trädde i kraft efter beslut från regeringen den 7 januari, och förlängdes sedan den 28 januari till och med den 18 februari. Syftet var att begränsa smittspridningen och i förlängningen skydda sjukvården i Sverige och EU från stora påfrestningar, i ljuset av den ökade smittspridningen i Kina. Inreserestriktionerna låg i linje med det samtliga EU-medlemsstater enades om under ett möte i Europeiska unionens råds krishanteringsmekanism IPCR.

Den 16 februari ledde Sverige i egenskap av ordförandeland i EU ett möte inom IPCR, där mötesdeltagarna enades om att under februari månad fasa ut de införda inreserestriktionerna.

Regeringen fortsätter att bevaka covid-19-pandemin

Regeringen följer nogsamt utvecklingen av covid-19-pandemin och har löpande åtgärder på plats för att bromsa smittspridningen, skydda liv och hälsa samt säkra hälso- och sjukvården.

I december 2022 gav regeringen Folkhälsomyndigheten ett uppdrag gällande övervakning och studier avseende covid-19. Detta är ett omfattande uppdrag och innebär att Folkhälsomyndigheten följer smittspridningen noga och ska alertera när situationen påbjuder och komma med förslag till åtgärder. Folkhälsomyndigheten har också i uppdrag att testa avloppsvattnet på Stockholm-Arlanda flygplats med syfte att snabbt upptäcka virusvarianter som inte finns i Sverige.

Regeringen avser att fatta beslut om ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten om att utarbeta ett förslag till system för att vid behov kunna göra slumpvisa tester på passagerare vid till exempel flygplatser i syfte att kunna upptäcka nya smittor eller variationer på befintliga sjukdomar.