Ebba Busch invigde konferensen Energi 2023

Publicerad

Den 23 mars inledde energi- och näringsminister Ebba Busch Energiföretagens årskonferens Energi 2023. Konferensen pågår under två dagar då stora delar av energibranschen samlas i Stockholm för att diskutera aktuella frågor inom energiområdet. Temat för årets konferens är Tillsammans ur krisen.

Energi- och näringsminister Ebba Busch inledde Energiföretagens konferens Energi 2023 med regeringens syn på hur energipolitiken behöver utvecklas. Inramningen var säkerhetsläget i Europa och vad det innebär för energiförsörjningen. Den gångna vintern har visat på styrkan i samverkan. Sveriges elexport bidrar till omställning till fossilfria energisystem i Europa och till minskat beroende av rysk gas. Samtidigt så har effektsituationen i södra Sverige blivit alltmer ansträngd och ökat vikten av att kunna importera el vid behov.

Energi- och näringsministern fortsatte med att blicka framåt mot framtidens elsystem. Sverige står inför en omfattande elektrifiering av transporter och industrier för att klara klimatmålen. Elsystemet kommer växa samtidigt som leveranssäkerheten behöver stärkas. Energi- och näringsministern sammanfattade detta i formuleringen: ”Vi behöver stärka Sveriges försörjningstrygghet och samtidigt möjliggöra för ett elsystem som levererar minst 300 TWh.”

En central del i regeringens nya inriktning för svensk energipolitik är ändringen av det energipolitiska målet från 100 procent “förnybart” till 100 procent ”fossilfritt”. Energi- och näringsministern återkom i sitt tal till budskapet att alla goda krafter behövs och att en bra energimix ger ett starkt elsystem. Ett viktigt steg som nämndes för att åstadkomma detta är det uppdrag som regeringen gett till Energimyndigheten och Svenska kraftnät om att stärka försörjningstryggheten i energisektorn. Även pågående förhandlingar på EU-nivå om elmarknadsdesign lyftes fram som en viktig del i utvecklingen av framtidens elförsörjning och den gröna omställningen.