Klimat- och miljöministern om den sjätte syntesrapporten under IPCC

Publicerad

Den 20 mars släppte FN:s klimatpanel (IPCC) sin sjätte syntesrapport om den samlade klimatvetenskapen. Rapporten är en summering av tidigare delrapporter sedan 2016 och har tagits fram under ledning av ett åttiotal forskare/experter och med granskningsrundor av ytterligare hundratals forskare/experter från IPCC:s medlemsländer.

Bild på ministern framifrån
Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Kristian Pohl/Regeringskansliet

Några av insikterna är bland annat att:

  • Utsläppsutrymmet för att klara temperaturmålen krymper väldigt snabbt. För att nå 1,5 graders-målet krävs en halvering av växthusgasutsläppen till 2030. 1,5 graders uppvärmning kan överskridas redan under 2030-talet.
  • Den globala uppvärmningen uppgår nu till 1,1 grader. Havsnivån har stigit och isar har smält allt snabbare på senare år. Extremväder som exempelvis värmeböljor och kraftiga regn har blivit kraftigare och vanligare.
  • Riskerna med klimateffekter är också större än tidigare uppskattats.

Rapporten konstaterar också:

  • Det går att ställa om världens samhällen så att klimatförändringarna minimeras, samtidigt som vi får vi en rad positiva bieffekter som bättre miljö och hälsa. De samhällsekonomiska vinsterna överstiger tydligt kostnaderna, enligt IPCC.

Regeringen har fortsatt höga ambitioner på klimatområdet, och ser att målen om att minska utsläppen både på kort och på lång sikt kommer att nås. I fokus står att driva på hela samhällets omställning till den fossilfria ekonomin. År 2045 ska vi ha nettonollutsläpp av växthusgaser och negativa utsläpp därefter.

– Vi ska nå våra åtaganden i EU och leva upp till vår del av Parisavtalet. För att göra det krävs fossilfria industriella tillverkningsmetoder, koldioxidinfångning och en omfattande elektrifiering av fordonsflottan, menar klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, som nyligen besökte flera företag i Göteborg och Stenungsund för att diskutera deras förutsättningar att ställa om.

Hon fortsätter:

– För att nå klimatmålen genomför vi nu lagändringar och investeringar. Samtidigt vill vi verka för att fler länder ska ta rygg på Sverige och genomföra sin omställning. Bland annat tittar vi på hur Sverige på ett bättre sätt kan bidra till omställning i andra delar av världen, genom att exportera både teknik och politik som fungerar hos oss.

Forskningen är en ovärderlig bas för klimatpolitiken, och besluten som regeringen fattar. I arbetet med den kommande klimatpolitiska handlingsplanen tar regeringen hänsyn till de vetenskapliga fakta som kommer fram av denna rapport.

– Det är förstås oroväckande läsning. Jag är mycket tacksam för IPCC:s arbete, och jag hoppas så många som möjligt läser rapporten och tar del av dess budskap. Att inse allvaret skulle underlätta mitt arbete både i internationella förhandlingar och i politiken här i Sverige, menar klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.