Aktuella jämställdhetsfrågor inom områden som ekonomisk jämställdhet, integration och våld i nära relationer lyftes vid möte med jämställdhetsministern

Publicerad

Den 2 maj träffade jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg företrädare för ett tiotal nätverk och civilsamhällesorganisationer som på olika sätt arbetar för jämställdhet och att öka kvinnors deltagande i samhället och på arbetsmarknaden. Syftet med mötet var att byta erfarenheter och att diskutera aktuella jämställdhetsfrågor.

 • En gruppbild på alla deltagarna vid mötet. I mitten står jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

  Ett tiotal organisationer som alla arbetar för ett jämställt samhälle träffade jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister minister Paulina Brandberg och statssekreterare Martin Andreasson på tisdagsförmiddagen.

  Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet

 • Paulina Brandberg sitter i en fåtölj och ler. Mitt emot henne syns ryggtavlorna på två personer som hon samtalar med.

  Samtliga organisationer erbjöds ett kort enskilt möte med ministern. Här samtalar jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg med representanter från Internationella Kvinnoförbundet.

  Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet

 • Två personer står med ryggen mot kameran. De samtalar med statssekreterare Martin Andreasson som står mitt emot dem och lyssnar.

  Statssekreterare hos Paulina Brandberg, Martin Andreasson, i samtal med deltagare vid tisdagens möte.

  Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet

– För mig är det viktigt att träffa nätverk och organisationer som arbetar med jämställdhet i syfte att skapa förändring. Att få ta del av deras kompetens och perspektiv är något jag prioriterar. En fråga vad gäller ekonomisk jämställdhet är hur vi kan arbeta för att fler kvinnor ska äga och driva företag samt hur vi ska komma framåt i frågor som bidrar till integration, säger jämställdhetsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Samtliga organisationer erbjöds ett kort enskilt möte med ministern där de hade möjlighet att lyfta sina perspektiv och prioriteringar.

Ministern inledde mötet med att berätta om regeringens arbete inom jämställdhetsområdet. Regeringen prioriterar krafttag mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, stora satsningar på kvinnors hälsa och att ta nya steg för att öka den ekonomiska jämställdheten.

Regeringens insatser och åtgärder

Inom våld och förtryck har regeringen bland annat beslutat om 50 miljoner kronor i permanenta medel för det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det är en satsning som förstärker de sedan tidigare permanenta medlen om 300 miljoner kronor inom området. Regeringen har också påbörjat arbetet med ett nytt åtgärdsprogram för perioden 2024–2026 för att samordna och effektivisera arbetet långsiktigt. Som ett steg i arbetet har flera rundabordssamtal ägt rum med myndigheter, civilsamhällesorganisationer och akademin.

För att uppnå målet om jämställd hälsa har regeringen vidtagit flera åtgärder. Regeringen har bland annat beslutat att ingå en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner för att förbättra förlossningsvården och kvinnors hälsa. Socialstyrelsen har också fått i uppdrag att ta fram förslag till en nationell plan för förlossningsvården.

Den ekonomiska jämställdheten innebär att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Även det är ett prioriterat område för regeringen. Strukturer och attityder som motverkar en jämställd arbetsmarknad måste förändras, lönegapet mellan kvinnor och män måste bevakas och utrikes födda kvinnors låga sysselsättningsgrad måste öka. Det är viktigt både för att minska segregation och ge alla kvinnor och män samma möjligheter på arbetsmarknaden. För närvarande pågår en utredning som i slutet av maj ska lägga förslag om förbättrad arbetsmarknadsetablering för utrikes födda kvinnor. Även landets kommuner och regioner är engagerade i frågan och SKR har med finansiering från regeringen tagit fram ett förslag på hur arbetsmarknadsetablering för utrikes födda kvinnor kan förbättras med öppen förskola som samlingsplats.

En annan viktig del i arbetet är också att stödja kvinnors företagande. Det är en viktig strategisk tillväxtfråga att kvinnor ska kunna äga och driva företag för både svenskt näringsliv och för svensk konkurrenskraft. I Sverige i dag drivs endast cirka 30 procent av företagen av en kvinna. Fortsatta insatser för ökat företagande, ökad mångfald och jämställt ägande och företagande är därför nödvändiga.