Flera framgångar inom industri- och energiområdet för det svenska ordförandeskapet

Publicerad

Fyra månader in i det svenska ordförandeskapet kan det konstateras att goda resultat har uppnåtts för att lyckas med energiomställningen och långsiktigt stärka tillväxt och produktivitet inom EU. Parallellt pågår även förhandlingar om EU-lagstiftning – där flera överenskommelser är gjorda bland annat gällande halvledarakten och direktivet om förnybar energi.

Energi- och näringsminister Ebba Busch leder diskussionerna under energi- och transportmötet i Stockholm, februari 2023.
Energi- och näringsminister Ebba Busch leder diskussionerna under energi- och transportmötet i Stockholm, februari 2023. Johannes Frandsen/Regeringskansliet

Den 1 januari 2023 tog Sverige över rollen som ordförande i EU:s ministerråd och de första fyra månaderna har präglats av stödet till Ukraina och fortsatt press på Ryssland, klimat- och energifrågorna samt att sätta EU:s långsiktiga konkurrenskraft på EU-agendan.

– Sverige och Europa står inför en historisk uppgift att bryta beroendet av fossila bränslen, samtidigt som konkurrenskraften behöver stärkas för att bidra till ökad tillväxt. Två av ordförandeskapets fyra prioriteringar: stärkt konkurrenskraft och grön omställning samt energiomställning ligger på Klimat- och näringslivsdepartementets bord. Så här fyra månader in i ordförandeskapet, är det därför mycket glädjande att vi har haft framgångar med vårt arbete på båda dessa områden och att även stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet har gett sitt fulla stöd, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Att stärka EU:s konkurrenskraft är en av det svenska ordförandeskapets huvudprioriteringar, det är därför särskilt välkommet att EU-kommissionen, på ordförandeskapets initiativ, har presenterat en långsiktig strategi för att stärka tillväxt och produktivitet, med fokus på bland annat digitalisering, handel och innovation. Det svenska ordförandeskapet driver nu vidare arbetet i ministerrådet med att konkretisera och genomföra strategin.

En annan huvudprioritering för ordförandeskapet är energiomställningen. Ordförandeskapet har tagit vidare förhandlingarna om energilagstiftningen i det så kallade Fit for 55-paketet, med det övergripande målet att minska EU:s utsläpp med 55 procent till 2030. Arbetet under våren har också handlat om att komma till rätta med de höga energipriserna och långsiktig reform av energimarknaden. Läs mer: Fit for 55 – vad ingår i paketet och hur fungerar det? (europa.eu)

Förhandlingsframgångar för det svenska ordförandeskapet

Flera framgångar kan redan noteras i förhandlingsarbetet där rådet – vars arbete just nu leds av Sverige, EU-kommissionen och Europaparlamentet har nått gemensamma överenskommelser så att rättsakterna kan antas och träda ikraft. Det handlar bland annat om:

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar. Lagförslagen skickas till Europaparlamentet och ministerrådet (mellan januari-juni planerar och leder Sverige arbetet i ministerrådet) som bearbetar lagtexter och tar beslut om förslagen - de behöver vara överens för att en lag ska börja gälla. Europeiska rådet drar upp riktlinjerna för vad EU ska göra på lång sikt, men stiftar inte lagar. EU-kommissionens förslag granskas i något av Europaparlamentets utskott. Sedan röstar parlamentet om förslaget.
EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar. Lagförslagen skickas till Europaparlamentet och ministerrådet (mellan januari-juni planerar och leder Sverige arbetet i ministerrådet) som bearbetar lagtexter och tar beslut om förslagen - de behöver vara överens för att en lag ska börja gälla. Europeiska rådet drar upp riktlinjerna för vad EU ska göra på lång sikt, men stiftar inte lagar. EU-kommissionens förslag granskas i något av Europaparlamentets utskott. Sedan röstar parlamentet om förslaget. Illustration/Regeringskansliet