Artikel från Utrikesdepartementet

5,6 miljarder till Syriens befolkning efter årlig givarkonferens

Publicerad

5,6 miljarder euro har utlovats till Syriens befolkning och syriska flyktingar i grannländerna under den årliga givarkonferensen i Bryssel.

Totalt mobiliserades 5,6 miljarder euro för 2023 och framåt. Stödet ska i huvudsak gå till att stödja människor i Syrien och syriska flyktingar i länderna i regionen i år.

Sverige bidrog med ungefär 75 miljoner euro. Under konferensen deltog Sverige även i rundabordssamtal med representanter från det syriska civilsamhället. På agendan stod bland annat diskussioner om hur ett lokalt ledarskap inom civilsamhället i Syrien kan stödjas och samordnas för att bidra till en hållbar fred.

Konferensen är den största givarkonferensen för Syrien och dess grannländer, där EU:s medlemsstater, ett 30-tal internationella organisationer och EU:s institutioner deltar.

– Vi framförde ett tydligt budskap. Sverige kommer att fortsätta stötta det syriska folket och förespråka full transparens och ansvar i biståndsprogram, vilket är särskilt viktigt i komplexa miljöer som i Syrien, säger Per Örnéus, Sveriges särskilda sändebud för Syrienkrisen.

Sedan krisens början 2011 har EU och dess medlemsstater mobiliserat över 30 miljarder euro för att stödja syrier i Syrien och i regionen.