Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Utrikesdepartementet

Romstadgan fyller 25 år

Publicerad

Den 17 juli var det 25 år sedan Romstadgan för Internationella brottsmålsdomstolen (International Criminal Court, ICC) antogs. Antagandet av Romstadgan är en av de viktigaste händelserna inom folkrätten sedan FN-stadgans tillkomst för mer än 75 år sedan.

Efter långa och svåra förhandlingar antogs Romstadgan den 17 juli 1998. Inrättandet av en permanent internationell brottsmålsdomstol gör det möjligt att ställa enskilda till svars för folkmord, krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och, sedan 2018, även aggressionsbrottet. Det var ett historiskt och betydande steg för det ansvarsutkrävandet för de allvarligaste internationella brotten.

Starkt stöd från Sverige och EU

Sverige har länge arbetat för att stärka det internationella straffrättsliga systemet och stöttade inrättandet av ICC. I dag bidrar Sverige till domstolens arbete på flera sätt, bland annat genom att bistå domstolen med åklagare och utredare och genom att samarbeta kring vittnesskydd och olika former av rättslig hjälp i brottmål, som till exempel förhör och bevisupptagning. Sverige kan även bistå med att verkställa fängelsestraff.

EU har ett nära och välutvecklat samarbete med ICC. Med anledning av 25-årsdagen för Romstadgans antagande antog EU:s utrikesråd under Sveriges ordförandeskap slutsatser som bekräftade att EU och EU:s medlemsstater fortsätter stå enade i sitt stöd för ICC i arbetet för att säkerställa fullt ansvarsutkrävande för allvarliga internationella brott. År 2006 blev EU den första regionala organisationen att ingå ett samarbetsavtal med domstolen.

Ta del av EU:s utrikesråds rådsslutsatser

Utreder brott i samband med Rysslands aggression mot Ukraina 

Det pågår för närvarande utredningar av 16 situationer i ICC, inklusive gällande brott i samband med Rysslands aggression mot Ukraina. I mars i år utfärdade domstolen en arresteringsorder mot bl.a. Rysslands president Vladimir Putin för krigsförbrytelser begångna i Ukraina. 

Det stora antalet utredningar, utspridda över fyra olika kontinenter, visar på behovet av fortsatt stöd för att säkerställa brottsoffers rätt och möjlighet till gottgörelse. Sverige är den största givaren till domstolens fond för brottsoffer, vilken är en viktig del i domstolens arbete för rättvisa, inklusive möjligheten till ekonomisk kompensation.

Kompletterar nationell rättskipning

Syftet med ICC är att komplettera snarare än ersätta nationell rättskipning. Domstolens och Romstadgans framgång kan därför inte enbart mätas i antalet hanterade fall. Ett stort antal fall gällande brott definierade i Romstadgan lagförs på nationell nivå. Exempelvis har svenska domstolar bidragit till att lagföra krigsförbrytare för brott begångna i bland annat Rwanda, forna Jugoslavien, Irak, Iran och Syrien. Samarbetet mellan nationella myndigheter och domstolen är därför en av de viktigaste aspekterna i det internationella straffrättsliga systemet. 

Romstadgans antagande och domstolens upprättande visade på det internationella samfundets strävan mot en värld utan straffrihet och där förövarna för de grövsta brotten som berör hela mänskligheten ställs till svars. För att domstolen ska kunna fullfölja sitt syfte och åstadkomma universell rättvisa behöver fler stater ansluta sig till Romstadgan, vilket Sverige arbetar aktivt för. I dag, 25 år efter att Romstadgan antogs, är det viktigare än någonsin att fortsätta arbetet för att säkerställa ansvarsutkrävande för allvarliga internationella brott.

Laddar...