Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Utrikesdepartementet

Sveriges stöd till drabbade av konflikten i Nagorno-Karabach

Publicerad Uppdaterad

Armenien har mottagit över 100 000 flyktingar till följd av Azerbajdzjans militära operation i Nagorno-Karabach. Sverige stödjer den humanitära responsen och Armeniens flyktingmottagande genom riktat humanitärt stöd, omfattande kärnstöd till humanitära organisationer och långsiktigt reformstöd.

Azerbajdzjan inledde den 19 september en militär operation i Nagorno-Karabach. Efter ett dygns strider gick regionens de facto-regering med på att avväpna sina militära styrkor och sedermera att upplösa samtliga statsorgan från 1 januari 2024. Konflikten utlöste stora flyktingströmmar till grannlandet Armenien, som tog emot drygt 100 000 personer under loppet av en vecka. De humanitära behoven för de som flytt är stora. Armeniska myndigheter arbetar för att möta dessa behov, i nära samarbete med FN och andra internationella och lokala aktörer.

Riktat stöd till Nagorno-Karabach och Armenien

För att bistå de drabbade har Sverige fördelat nära 35 miljoner kronor till riktade insatser i Nagorno-Karabach och Armenien. Stödet har gått till FN:s flyktingorgan (UNHCR, 15 miljoner kronor), Internationella rödakorskommittén (ICRC, 15 miljoner kronor), organisationen Action Against Hunger (knappt 2,5 miljoner kronor) och Rädda barnen (2,5 miljoner kronor).

Sverige bidrar också till civilt stöd genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism. EU har därtill bistått med drygt 10 miljoner euro i humanitärt stöd.

Sveriges kärnstöd gör det möjligt för humanitära organisationer att ställa om

Sverige är ett av de främsta givarländerna av kärnstöd till flera humanitära organisationer som på kort varsel etablerat sig eller skalat upp sin verksamhet i Armenien till följd av utvecklingen. Det inkluderar UNHCR och ICRC, FN:s barnfond (Unicef) och FN:s livsmedelsprogram (WFP). Sveriges omfattande flexibla kärnstöd gör det möjligt för organisationerna att snabbt anpassa sin verksamhet till nya behov.

Sveriges långsiktiga stöd till Armenien

Sverige har sedan 2019 ett bilateralt reformsamarbete med Armenien. Samarbetet styrs av Strategin för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa 2021–2027 och ska bidra till Armeniens närmande till EU genom stöd inom demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, rättsstatens principer, inkluderande ekonomisk utveckling samt miljö och klimat. Sveriges bilaterala stöd till Armenien har ökat de senaste åren och uppgick 2022 till 76 miljoner kronor.

Sverige stödjer även Armenien genom insatser inom Strategin för Sveriges utvecklingssamarbete avseende arbetet med de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer 2018–2022; inom Strategin för Hållbar Fred 2017–2022, samt Strategin för stöd genom svenska organisationer i civila samhället.

Uppdatering

I en tidigare version av artikeln stod det att Sverige fördelat nära 32,5 miljoner kronor till riktade insatser i Nagorno-Karabach och Armenien. I den uppdaterade versionen har det riktade stödet kompletterats med 2,5 miljoner kronor till Rädda Barnen. Den totala summan för riktade insatser uppgår därför till 35 miljoner kronor.

Laddar...