Hoppa till huvudinnehåll

Rundabordssamtal om kulturella och kreativa branscher

Publicerad

Den 15 december bjöd Kulturdepartementet och Klimat- och näringslivsdepartementet in företrädare för kulturella och kreativa branscher till ett rundabordssamtal. Syftet
med samtalet var att träffa personer och organisationer verksamma i kulturella och kreativa branscher för att få en uppdaterad bild av deras förutsättningar och utmaningar.

  • Ett tjugotal personer sitter runt ett bord och samtalar

    Rundabordssamtal om kulturella och kreativa branscher den 15 december 2023

    Fotograf: Jonatan Klefbom/Regeringskansliet

  • Personer sitter vid ett bord och samtalar

    Karin Svanborg-Sjövall, statssekreterare åt kulturminister Parisa Liljestrand och Sara Modig, statssekreterare åt energi- och näringsminister Ebba Busch på rundabordssamtal om kulturella och kreativa branscher

    Fotograf: Jonatan Klefbom/Regeringskansliet

– Goda villkor för kulturskapare och företag i kulturella och kreativa branscher är en prioriterad fråga för regeringen. Vi ser att det här är en sektor som skapar välstånd och utveckling både lokalt och globalt, men också att potentialen framöver är betydande, säger Karin Svanborg-Sjövall, statssekreterare åt kulturminister Parisa Liljestrand.

Ett arbete pågår inom Regeringskansliet med att ta fram en första nationell strategi för att främja företag inom kulturella och kreativa branscher. Arbetet sker mot bakgrund av betänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher (SOU 2022:44) som överlämnades till regeringen den 5 augusti 2022.

Regeringen driver även en offensiv förenklingsagenda och har lanserat ett omfattande förenklingspaket i budgetpropositionen. 

– I Sverige ska det vara enkelt att starta, driva och utveckla företag, oavsett bransch och storlek på företaget. Det är viktigt att minska krångel och administrativa kostnader för företag för att gynna svensk konkurrenskraft, säger Sara Modig, statssekreterare åt Energi- och näringsminister Ebba Busch.

Regeringen har också beslutat om en ny strategi med samlat grepp för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft. 

Statssekreterarna avslutade med att tacka alla medverkande för ett bra möte med många intressanta inspel som regeringen tar med sig i det pågående arbetet med att främja utvecklingen av kulturella och kreativa branscher.

I rundabordssamtalet deltog företrädare samt yrkesverksamma inom bland annat förlags-, musik-, mode-, design och arkitektur och dataspelsbranscherna.

Laddar...