Hoppa till huvudinnehåll
Debattartikel från Socialdepartementet

Stor regeringssatsning för att minska ensamhet

Publicerad

Socialminister Jakob Forssmed och äldre- och socialförsäkrings­minister Anna Tenje, debattartikel, Upsala Nya Tidning, 16 februari 2023

Regeringen fattar i dag beslut om att satsa 145 miljoner för att förebygga och motverka ensamhet, skriver Jakob Forssmed och Anna Tenje.

Ensamhetens negativa konsekvenser drabbar alla åldersgrupper, men särskilt de allra äldsta. I den nationella folkhälsoenkäten som genomfördes 2022 svarade 4 av 10 kvinnor över 85 år, och nästan 3 av 10 män, att de besvärades av ensamhet och isolering. Många har också svårt att hitta tillbaka till gemenskap och aktiviteter efter den långa tid av isolering som covid-19-pandemin har medfört.Därför avser regeringen att i dag fatta beslut om en satsning på 145 miljoner kronor för att landets kommuner ska göra insatser för att förebygga och motverka ensamhet, hos framför allt äldre personer. Pengarna ska gå till att genomföra uppsökande hälsosamtal där man tillsammans samtalar om livssituationen och hur den upplevs, och hur ensamhet kan minskas genom att man deltar i aktiviteter som känns meningsfulla och som görs i gemenskap med andra.

När ensamheten inte är självvald, och pågår under lång tid, påverkar det inte bara det psykiska måendet utan även det fysiska. Kroppen reagerar på ensamhet. Ensamheten ger en kronisk stress som försämrar immunförsvaret. Risken för hjärt- och kärlsjukdomar, demens och depression ökar. Ofrivillig ensamhet kan i förlängningen vara lika farligt som att röka femton cigaretter om dagen.

Att bryta sin ensamhet själv kan vara svårt och ensamheten kan ibland vara omgärdad med känslor av skam. Därför behövs en uppsökande verksamhet där vi kan nå de personer som annars inte hade sökt stöd och för att kunna identifiera exempelvis ensamhetsproblematik och andra hälsorelaterade tillstånd. I samtal kan behov identifieras och människor kan introduceras för det som det civila samhället, eller kommunen, kan erbjuda i form av sociala, kulturella eller fysiska aktiviteter. Det är alltså inte samtalen i sig som ska vara åtgärden mot ensamhet, utan de aktiviteter och gemenskaper som dessa mynnar ut i.

Regeringen avser därför i dag att fatta beslut om ytterligare en satsning för att motverka ensamhet bland äldre, genom att Socialstyrelsen får i uppdrag att till kommunerna fördela 50 miljoner kronor till projekt som ska underlätta för äldre att delta i sociala och hälsofrämjande aktiviteter. Även om det finns aktiviteter tillgängliga i kommunerna kan det också finnas olika hinder som gör att man tycker att det är svårt att delta. Därför är det viktigt att underlätta för äldre personer att ta del av och medverka i sociala och hälsofrämjande aktiviteter.

Åtgärderna som presenteras här är del av regeringens treåriga gemenskapssatsning som 2023 uppgår till 300 miljoner kronor.

Samtidigt måste man vara medveten om att politikens möjligheter på det här området är begränsande. Vi har också alla ett ansvar som människor för att bryta den ofrivilliga ensamheten. Ibland kan man göra stor skillnad genom relativt enkla saker, som att ringa det där samtalet som kanske blir av alldeles för sällan. Eller att man vågar fråga hur någon mår. Små steg på vägen mot ett varmare samhälle med mer gemenskap.

Regeringen satsar på att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet

För att stärka folkhälsan och minska konsekvenserna av ofrivillig ensamhet föreslår regeringen en treårig gemenskapssatsning som 2023 uppgår till 300 miljoner kronor. Hör socialminister Jakob Forssmed berätta mer om satsningen.

Laddar...