Faktapromemoria från Finansdepartementet

Förordning om regionalräkenskaper för jordbruket 2020/21:FPM80

Publicerad

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 138/2004 vad gäller regionalräkenskaper för jordbruket. COM (2021) 54

Ladda ner:

Genom förordningen fastställs de metoder för räkenskaper i jordbruket som medlemsstaterna sedan 2000 försett Eurostat med enligt en informell överenskommelse, och enligt metodet och tidsfrister som använts sedan dess.

Regeringen välkomnar förslaget, som innebär en modernisering av statistiken.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.