Hoppa till huvudinnehåll

Kommissionens meddelande om strategi för en hållbar blå ekonomi i EU - Omställningen av EU:s blå ekonomi för en hållbar framtid 2020/21:FPM115

Publicerad

Regeringens faktapromemoria gällande MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om en ny strategi för en hållbar blå ekonomi i EU: Omställning av EU:s blå ekonomi för en hållbar framtid, COM (2021) 240.

Ladda ner:

Den 17 maj 2021 presenterade kommissionen sitt meddelande om en ny strategi för en hållbar blå ekonomi.

Det övergripande syftet med strategin är att anpassa riktningen för den blå ekonomin till att ligga i linje med den Gröna Given (COM/2019/640 final). Kommissionen aviserar med sitt meddelande en tydlig förändring mot en mer cirkulär och hållbar blå ekonomi, från den tidigare förda politiken för blå tillväxt, till exempel presenterat 2012 (COM/2012/0494 final), som hade en mer linjär inriktning mot tillväxt och jobbskapande.

Meddelandet innehåller en uppräkning av nya mål, en presentation av pågående relevanta initiativ samt aviseringar av nya initiativ av olika slag som kommissionen framöver avser att presentera. 

Ämnena spänner brett över sjöfart och hamnar till fiske, minskat avfall, havsmiljöskydd men också ämnesöverbryggande förvaltningsfrågor, innovation och medborgarengagemang (citizen engagement).

Regeringen är positiv till kommissionens övergripande syfte att få den blå politiken i linje med den Gröna Given genom att till exempel stärka de tre olika perspektiven av hållbarhet – socialt, ekonomiskt och miljömässigt, öka cirkuläriteten i den blå industrin och att bättre integrera förvaltningen av olika maritima intressen. Regeringen återkommer till riksdagen avseende enskilda initiativ när de har presenterats.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...